นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
ประวัติ สุชาครีย์ สุคำภา
ชื่อจริง : ด.ช.สุชาครีย์ หมายถึง มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
ชื่อสกุล : สุคำภา
สุ ย่อมาจากคำว่า สุตตะ หมายถึง การฟัง
คำ หมายถึง ทองคำ
ภา
หมายถึง แสง รังสี ความสว่าง ความรุ่งเรือง แปลรวมๆ ว่า ผู้เจริญด้วยการรับฟัง
เกิด :
วันที่ 15 มีนาคม 2544
ชนเผ่า : ภูไท

พ่อชื่อ :
ขันเพชร สุคำภา ( เสียชีวิตแล้ว เมื่อ ปี พ.ศ.2553 )
แม่ชื่อ : กรรชนก สุคำภา
พ่อเป็นคนภูไท แม่เป็นคนภูไทเรณูนคร
เป็นลูกคนสุดท้อง มีพี่สาว 2 คน

เรียนจบ ชั้นประถมปีที่ 6 ที่โรงเรียน บ้านนาคำน้อย 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มานามสกุล สุคำภา
นามสกุล สุคำภา เป็นนามสกุลของคุณพ่อ ซึ่งมีปู่และย่า เป็นคนภูไทโดยกำเนิด ปู่เป็นคนภูไท
อยู่ที่บ้านก้านเหลืองดง ตำบลก้านเหลืองดง อำเภอดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร ย่าเป็นคนภูไท
บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 2556
บ้านนาคำน้อย
เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่ และยังแบ่งออกเป็นหมู่บ้านย่อยอีกหนึ่งหมู่บ้าน อยู่ห่างกันไปทางทิศใต้ของหมู่บ้านแรก ประมาณ 1 กิโลเมตร
หมู่บ้านแรก เรียกกันว่า บ้านใหญ่
หมู่บ้านเล็กย่อยลงไปอีก เรียกว่า บ้านน้อย ซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยบางทราย และเป็นแหล่งประมงของฝชาวบ้าน ขึ้นอยู่กับตำบลคำป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร เดิมขึ้นขึ้นอยู่กับจังหวัด นครพนม

บ้านนาคำน้อย ก่อตั้งมาได้ประมาณ 100 กว่าปีเศษ ซึ่งใครเป็นผู้ก่อตั้ง และมาตั้งหลักปักฐานคนแรกนั้นจะได้เรียยเรียง รวบรวมค้นคว้าข้อมูลกันอีกต่อไป

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านก้านเหลือง นามสกุล สุคำภา นามสกุล เหง้าโอสา นามสกุล เชื้อวังคำ

บ้านก้านเหลืองดง ตั้งอยู่ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นหมู่่บ้านที่เก่าแก่กว่า ๒๐๐ปี ชาวบ้านก้านเหลืองดงเป็นชาวภูไท ที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองวัง เมืองคำอ้อ อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบันเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๒๗ โดยผู้นำกลุ่ม 3 คน คือ
1.กลุ่มเจ้านุลี
2.กลุ่มเจ้าเภาลี
3.กลุ่มเจ้าขุนศรีสงคราม ทั้ง 3 กลุ่ม ได้นำประชาชนมาปักหลักในที่ดอนที่บริเวณรอบเป็นทุ่งราบมีน้ำบริบูรณ์และมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากเป็นพื้นที่เหมาะ
แก่การตั้งบ้านเรือน มีการขยายบ้านเรือนออกไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณ ต้นก้านเหลือง ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดหกคนโอบรอบจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า

บ้านก้านเหลืองดง ผู้นำกลุ่มดังกล่าวเป็นต้นกูลของนามสกุลในหมู่บ้าน คือ

กลุ่มเจ้านุลี
เป็นต้นตระกูลนามสกุล เหง้าโอสา

กลุ่มเจ้าเภาลี เป็นต้นตระกูลนามสกุล เชื้อวังคำ

กลุ่มเจ้าขุนศรีสงคราม เป็นต้นตระกูลนามสกุล สุคำภา

ชาวบ้านก้านเหลืองดงส่วนใหญ่จึงมีนามสกูลสามถ้อยคำตามต้นตระกูลของบรรพบุรุษดังกล่าว การมีส่วนร่วมกันมีการแต่งงานระหว่างเครือญาติกัน
เป็นส่วนใหญ่นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น ข้อมูลชนเผ่าภูไท
------------------------
 ฮีตสิบสอง(12)
 ---------------------
    ครอง14
 ------------

ประวัติ/ถิ่นกำเนิดชนเผ่าภูไท ฮีต 1 ฮีต 9 ครอง14

ฮีต 2 ฮีต 10    
ฮีต 3 ฮีต 11    
ฮีต 4 ฮีต 12    
ฮีต 5      
การอยู่อาศัย ฮีต 6 ;  วีดีโอ
 -----------
   พิธีกรรม
  -------------
ฮีต 7
 วีดีโอคลิปประวัติภูไท    หมอเหยา
ยารักษาโรค ฮีต 8    
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น