นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
คณะครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ตั้งแต่อดีด ถึงปัจจุบันพ.ศ.
ชื่อครู
ตำแหน่ง
วุฒิบัติวิชาชีพ
หมายเหตุ
2516
ครูลิ้ม จันทรสาขา
ครูใหญ่
 
 
2517
ครูกุหลาบ เมืองโคตร
ครูผู้ช่วย
 -
 
   
-
 -
 
   
-
 -
 
   
-
 -
 
2555
ผอ.วินิจ พลธะรัตน
ครูใหญ่
-
 
     
-
 
     
-
 
     
-
 
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 บ้านนาคำน้อยสอง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทรฯ 042- 643 089


ผอ.วินิจ พลธะรัตน์ โทรฯ 081 9649577 , ครูอุดร สมสอน โทรฯ 087 4360646 , ครูเบญจพร สุพรมอินทร์ โทรฯ 084 640 8835

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    1   2   3   4    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น