นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
ภูไท
ชนเผ่าภูไทนี้ ยังกล่าวขานถึงที่มาที่ไปกันอยู่ตลอด และกล่าวขานกันมานาน ไม่ว่าจะเป็นที่มา ที่ไปของชนเผ่านี้ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชนเผ่าที่สืบทอดกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ชนเผ่าภูไท จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน เช่น สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร กาฬสินธุ์

 
 

 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     1     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น