นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


มะเร็งเต้านม
เต้านมถือเป็นสัญลักษณ์จุดที่สองที่บ่งบอกความเป็นหญิง เป็นสิ่งสะท้อนเสน่ห์ของผู้หญิง ยิ่งกว่านั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเพศแม่จากสถิติทั่วโลก
มะเร็งเต้านมได้กลายเป็นหนึ่งในเนื้อร้ายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง ในทุกๆ ปี ทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของมะเร็งอย่างรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 0.2
– 8 ในจำนวนนี้ประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ทุกๆ ปีประชากรจำนวนประมาณ 1.4 ล้านคนจากทั่วโลกได้รับวินิจฉัยว่า
เป็นมะเร็งเต้านม และโดยมากประชากรประมาณ 5 แสนคนเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว (ดูรายละเอียดทั้งหมด)

มะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม
 

สำรวจเต้านมด้วยตนเอง
สาวๆ ควรให้ความใส่ใจกับเต้านมของตนเอง หัดเรียนรู้วิธีการสำรวจตนเอง ดูแลรักษาเต้านมของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวให้คำแนะนำว่า ทุกๆ 1-2 เดือนให้สำรวจตนเองทุกครั้งขณะอาบน้ำ เพื่อง่ายต่อการค้นพบมะเร็งเต้านมได้แต่เนิ่นๆ

สำรวจลักษณะภายนอก
1. เต้านมทั้งสองข้างเท่ากันหรือไม่
2. ผิวหนังมีรอยย่น บวม เป็นแผล หรือมีลักษณะคล้ายผิวส้มหรือไม่
3. หัวนมมีลักษณะหดเข้าด้านใน มีของเหลวไหลออกมาหรือไม่

ยืนคลำ (สามารถตรวจขณะอาบน้ำ สองมือถูด้วยสบู่เพื่อง่ายต่อการคลำหา)
1. ใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบหัวนมเบาๆ
2. กดหัวนมดูว่ามีก้อนแข็งหรือไม่
3. บีบหัวนมดูว่ามีน้ำเหลวไหลออกมาหรือไม่


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

นอนคลำ (สามารถผสมน้ำมันทาตัวหรือครีมสำหรับทาเต้านมลงบนฝ่ามือเพื่อง่ายต่อการคลำหา)
1. นอนลงโดยไม่ต้องมีหมอนรอง
2. หัวไหล่ซ้ายรองหมอนใบเล็กไว้ มือซ้ายวางไว้หลังศีรษะ
3. วิธีการตรวจเหมือนกับตอนยืนคลำ


ระวัง : วิธีตรวจด้วยการกด คลำ หรือลูบนั้น ให้ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางของมืออีกข้างในการตรวจหาการปกป้องเต้านม
ที่ผ่านมาวิธีการรักษามะเร็งเต้านมคงหนีไม่พ้นจากการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพที่ได้ไม่ชัดเจน แต่ยังทำให้ร่างกายได้รับพิษจากผลข้างเคียง และการผ่าตัดเต้านมก็หมายถึงการสูญเสียเสน่ห์สัญลักษณ์แห่งความเป็นหญิงไปตลอดชีวิต ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้พวกเธอขาดความมั่นใจในตัวเองและในการใช้ชีวิตไป แล้ววิธีการรักษามะเร็งเต้านมมีทางเลือกเพียงแค่สามวิธีนี้เท่านั้นหรือ

อาการของโรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งร้ายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง และปรากฏว่ามีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทั้งยังมีแนวโน้มเกิดกับบุคคลที่อายุยังน้อยอีกด้วย จากข้อมูลสถิติพบว่า อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็น 7%-10% ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี ส่วนใหญ่หญิงวัยก่อนหรือหลังหมดประจำเดือนจะมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างสูง

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวระบุว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อได้รับการวินิจฉัยแน่ชัดว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วนั้นมักจะอยู่ในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายแล้ว ซึ่งสาเหตุสำคัญคือ ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมองข้ามอาการในระยะแรกของมะเร็งเต้านม ถ้าเช่นนั้น มะเร็งเต้านมในระยะแรกจะมีอาการแสดงอย่างไรบ้าง ด้านล่างนี้เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอธิบายรายละเอียดให้กับเรา

อาการในระยะแรกของโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่
1. เจ็บปวดเต้านม แม้ว่าผู้ป่วยในระยะแรกบางส่วนไม่สามารถคลำสัมผัสพบก้อนเนื้อได้อย่างชัดเจน แต่มักจะมีอาการเจ็บภายในเต้านม เจ็บเหมือนถูกแทง หรือปวดบวม เป็นต้น หากมีอาการเจ็บปวดดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจโดยการคลำสัมผัส หากจำเป็นก็สามารถตรวจโดยการอัลตราซาวด์ได้
2. เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน เนื่องจากการมีเนื้องอกหรือเนื้องอกกับผนังทรวงอกยึดติดกัน เต้านมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปร่างไป ต้องระมัดระวังและเข้ารับการตรวจ
3. มีน้ำไหลออกมาจากหัวนม ส่วนใหญ่มักปรากฏเป็นน้ำนมสีขาวไหลออกมาจากหัวนม อาจเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน สีเลือด เป็นน้ำ หรือลักษณะเหมือนน้ำหนอง เป็นต้น
4. ต่อมน้ำเหลืองโต : ผู้ป่วยในระยะแรกบางส่วนจะปรากฏต่อมน้ำเหลืองตรงรักแร้บวมโตขึ้น
5. หัวนมเปลี่ยนไป : เมื่อเนื้องอกลุกลามถึงหัวนมหรือบริเวณใต้ลานหัวนม จะทำให้หัวนมเอียงไปข้างหนึ่ง หดตัวหรือบุ๋มลงไป
6. ก้อนเนื้อที่เต้านม : เมื่อกดเต้านมจะสามารถสัมผัสได้ถึงก้อนเนื้อ มักมีก้อนเดียว ไม่สม่ำเสมอ เป็นก้อนเนื้อที่มีลักษณะแข็งเคลื่อนที่ได้ โดยปกติแล้วจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างชัดเจน แนะนำให้ผู้ป่วยไปตรวจอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจวินิจฉัยขนาดของก้อนเนื้อ รูปร่าง ลักษณะ เป็นต้น7. ผิวหนังเฉพาะส่วนเปลี่ยนไป : ผิวหนังเต้านมจะเปลี่ยนไปเหมือนผิวเปลือกส้ม บริเวณที่บวมน้ำและมีรูขุมขนจะบุ๋มลงไปอย่างชัดเจน ทำให้ผิวหนังขรุขระไม่สม่ำเสมอเหมือนกับผิวเปลือกส้ม

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนผู้หญิงทั้งหลายว่า หากเกิดอาการใดอาการหนึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรให้ความสนใจและไปตรวจเต้านมอย่างละเอียดในโรงพยาบาลเฉพาะทาง ขณะเดียวกัน ในการใช้ชีวิตประจำวันนั้น ผู้หญิงทั้งหลายยังสามารถตรวจการเปลี่ยนแปลงของเต้านมด้วยตนเองได้นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นหมายเหตุ : ข้อมูลใช้เพียงการอ่านประกอบเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงว่า เป็นหลักฐานการตรวจการรักษาทางแพทย์

เครดิตข้อมูล : www.moderncancerth.com
 
 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     1   2     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น