นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


 

การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่สุภาพสตรีมากมายกังวลและหวาดกลัว เพราะมะเร็งปากมดลูกเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต แต่หากตรวจคัดกรอง
และตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก ก็จะสามารถป้องกันและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง
ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จะให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีตรวจและวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกดังต่อไปนี้

วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกที่พบเห็นบ่อย
1. การตรวจแปปสเมียร์ ( Pap smear )
การตรวจแปปสเมียร์ เป็นวิธีการสำคัญในการตรวจหาเซลล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรก แต่ควรระวังในการเก็บเซลล์ในตำแหน่งที่ถูกต้องและส่องกล้องวินิจฉัยอย่างละเอียด เพราะอาจมีผลลบลวงซึ่งมีอัตรา 5%-10% ฉะนั้น ควรบูรณาการการตรวจและการรักษา อีกทั้งทำการตรวจตามกำหนด ให้วิธีนี้เป็นการคัดกรองวิธีหนึ่ง
2. การทดสอบด้วยไอโอดีน
โดยปกติปากมดลูกและเนื้อเยื่อบุผิวช่องคลอดจะมีไกลโคเจนอยู่ ซึ่งเมื่อถูกไอโอดีนจะกลายเป็นสีน้ำตาล แต่เนื้อเยื่อบุผิวปากมดลูก ปากมดลูกกร่อน และเนื้อเยื่อบุผิวที่ผิดปกติ ( รวมถึงการแปรสภาพของเนื้อเยื่อบุผิว การงอกขยายโดยไร้แบบแผน บริเวณมะเร็งหนังกำพร้ารวมทั้งบริเวณที่มะเร็งลุกลาม ) จะเป็นส่วนที่ไม่มีไกลโคเจนอยู่ จึงไม่เกิดสี ฉะนั้น หลังจากใช้เครื่องถ่างขยายช่องคลอดเพื่อดูปากมดลูกแล้ว ก็จะเช็ดน้ำเมือกบนผิวออก จากนั้นป้ายไอโอดีนที่ปากมดลุกและบริเวณร่องล้อมรอบส่วนนอกของคอมดลูกกับปากมดลูก หากพบบริเวณที่ไอโอดีนมีผลลบแบบผิดปกติ ก็จะนำชิ้นเนื้อตรงจุดนี้ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาต่อไป

 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น3. การตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูกและช่องปากมดลูกเป็นการตรวจแปปสเมียร์ระดับ
III ถึง IV ขึ้นไป แต่เมื่อการตรวจชิ้นเนื้อเป็นผลลบควรนำชิ้นเนื้อตรงจุดที่หก เก้า
สิบสองและสามบริเวณรอยต่อของเซลล์เยื่อบุผิวไปตรวจ หรือนำเนื้อเยื่อตรงบริเวณ
ที่ทดสอบด้วยไอโอดีนแล้วไม่เกิดสีรวมทั้งบริเวณที่สงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
เซลล์มะเร็งไปตรวจ หรือใช้เครื่องมือขูดช่องปากมดลูก เพื่อนำเซลล์
ไปตรวจทางพยาธิวิทยาต่อไป
4. การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคป (Colposcopy)
การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปไม่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกได้โดยตรง แต่มีส่วนช่วยในการเลือกตำแหน่งที่จะนำชิ้นเนื้อไปตรวจ
จากสถิติพบว่า หากสามารถนำชิ้นเนื้อมาตรวจได้ภายใต้การช่วยเหลือของกล้องคอลโปสโคป อัตราความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก
ในระยะแรกสูงถึงประมาณ 98% เลยทีเดียว แต่การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปนั้นไม่สามารถแทนที่การตรวจแปปสเมียร์และการตรวจเนื้อเยื่อได้ อีกทั้งไม่สามารถตรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ช่องปากมดลูกอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่
กว่างโจวแนะว่าการตรวจและวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกสามารถช่วยให้พบมะเร็งปากมดลูกได้เร็ว และหลีกเลี่ยงการได้รับการรักษาล่าช้า


การรักษามะเร็งปากมดลูก
มะเร็งของปากมดลูก หมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะปากมดลูก ช่องคลอด และช่องปากมดลูก เป็นโรคสตรีอย่างหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด แม้ว่าโรคมะเร็งปากมดลูกมีอัตราการเกิดโรคสูง แต่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องกังวลเหลือเกิน ควรพยายามตรวจสอบค้นพบและรักษาโรคอย่างทันที


ก่อนที่จะกำหนดวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก ต้องคำนึงถึงปัจจัยอีกหลายอย่าง ได้แก่ ขนาดของเนื้องอก อายุของผู้ป่วย ระยะเวลาของเนื้องอก และสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเป็นต้น ระดับความร้ายแรงของเนื้องอกสูง เกือบ 70% ของโรคผู้ป่วยเมื่อได้วินิจฉัยเป็นโรคนี้อาการก็เข้าถึง
ในระยะสุดท้าย วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกยังมีวิธีการผ่าตัดทางศัลยกรรม วิธีการรักษาแบบผสมผสานการแพทย์จีน-ตะวันตก รังสีรักษา และการรักษาแบบเคมีบำบัดเป็นต้น

ในสมัยปัจจุบัน วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกทั่วไปเป็นวิธีการผ่าตัดและรังสีรักษา วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดเหมาะสมกับมะเร็งปากมดลูกที่ยังอยู่
ในระยะแรก โดยใช้วิธีการผ่าตัดปากมดลูกแบบหายขาดเป็นหลัก ซึ่งจะผ่าทิ้งช่องคลอดส่วนหนึ่งของปากมดลูก เนื้อเยื่อ และต่อมน้ำเหลืองของ
กระดูกเชิงกรานทั้งสองด้าน หากรังไข่ของผู้ป่วยยังทำงานตามปกติ ก็อาจไม่ต้องผ่าทิ้งในการผ่าตัด วิธีการผ่าตัดมีข้อดี ได้แก่ สามารถผ่าตัดเนื้องอก
ทั้งสิ้นของมะเร็งปากมดลูกระยะแรกในครั้งเดียว และมีระยะการรักษาสั้น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณผ่าตัดกว้างใหญ่ หลังจากการดำเนินการผ่าตัดแล้ว อาจทำให้ระบบการถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยทำงานผิดปกติ ต้องพักผ่อนและฝึกฝนเป็นช่วงหนึ่ง จึงฟื้นตัวได้เหมือนเดิม

รังสีรักษาเหมาะสมกับมะเร็งปากมดลูกในทุกระยะ รวมระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยอาวุโสที่ไม่สามารถรองรับการผ่าตัดเพราะปัญหาการทำงานของ
หัวใจนั้น รังสีรักษาเป็นวิธีแทนที่การผ่าตัดได้อย่างดี แต่ฝ่ายตรงกันข้าม วิธีนี้ก็ก่อให้เกิดผลซับซ้อนหลายอย่าง ผู้ป่วยอาจจะมีอาการการอักเสบ
ทางลำไส้ตรง และกระเพาะปัสสาวะ จึงต้องพักผ่อนและรักษาเป็นอย่างดีการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสีเป็นวิธีการ อีกวิธีหนึ่ง
ที่มีผลประสิทธิภาพอย่างมาก เนื่องจากเนื้องอกมะเร็งมีความอ่อนไหวต่อคลื่นรังสี
ทำให้การรักษามะเร็งทุกระยะได้ผลเป็นอย่างดี การรักษาด้วยการฝังแร่ เป็นวิธีที่นำแร่
ไอโอดีน125เข้าไปในเนื้องอกภายใต้เทคโนโลยี ซีทีหรืออัลตร้าซาวด์นำทาง
แล้วแร่จะปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกและ
ขัดขวางช่องทางการลามของเนื้องอก
   จากคำที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกมีมากมาย
ฉะนั้น ผู้ป่วยไม่ต้องท้อแท้ใจ ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมมาร่วมมือรักษากับนายแพทย์
และควบคุมมะเร็งเป็นอย่างดี


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นหมายเหตุ : ข้อมูลใช้เพียงการอ่านประกอบเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงว่า เป็นหลักฐานการตรวจการรักษาทางแพทย์

เครดิตข้อมูล : www.moderncancerth.com
 
 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
      1   2   3     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น