นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งช่องคลอดคืออะไร?
มะเร็งช่องคลอด หมายถึง เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณช่องคลอด ซึ่งมะเร็งช่องคลอดจะลุกลามมาจากมะเร็งปากมดลูก หรือมาจากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่และมะเร็งไข่ปลาอุกชนิด Choriocarcinoma นอกจากนี้เซลล์มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะและลำไส้ตรงก็มักจะลุกลามมายังช่องคลอดอีกด้วย
อาการแสดงของมะเร็งช่องคลอดมีอะไรบ้าง?
1. มีเลือดออกจากช่องคลอด ส่วนใหญ่แล้วจะมีเลือดออกเนื่องจากการสัมผัส ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากวัยหมดประจำเดือน
2. มีของเหลวออกจากช่องคลอด ถ้าช่องคลอดมีของเหลวขับออกมาแบบผิดปกติ โดยหลักแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อที่ตายและการติดเชื้อ ของเหลวที่ขับออกมาจะมีลักษณะเหมือนกับน้ำหรือเหมือนน้ำข้าว หรืออาจมีเลือดปนอยู่ด้วย
3. อาการกดทับ เมื่อเนื้องอกระยะสุดท้ายมีการกดทับอวัยวะใกล้เคียง ก็อาจจะมีอาการกดทับ เช่น ถ้ากดทับกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะจะทำให้มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด ถ้ามีการกดทับที่ลำไส้ตรง ก็จะทำให้ถ่ายอุจจาระลำบาก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดระยะสุดท้ายอาจจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดด้วย เป็นต้น
มะเร็งในปาดมดลูก
อวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

กลุ่มคนที่เป็นมะเร็งช่องคลอดได้ง่ายมีใครบ้าง?
1. อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดจะอยู่ในช่วงอายุ 60 – 65 ปี
2. ผู้หญิงอายุน้อยที่ทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจนในขณะตั้งครรภ์จะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งใส ( clear-cell carcinoma ) ของช่องคลอดได้ง่าย
3. ผู้หญิงที่แต่งงานเร็ว คลอดบุตรเร็วและคลอดบุตรมาก เป็นกลุ่มสำคัญในการเกิดมะเร็งช่องคลอดที่เกิดจากช่องคลอดเอง
การแบ่งระยะของโรคมะเร็งช่องคลอด
ระยะ0 : มะเร็งอยู่เฉพาะที่
ระยะ1 : เนื้องอกมะเร็งอยู่ที่ผนังช่องคลอดเท่านั้น
ระยะ2 : มะเร็งเริ่มลุกลามไปยังเนื้อเยื่อรอบช่องคลอด แต่ยังไม่ถึงผนังเชิงกราน
ระยะ3 : มะเร็งมาถึงผนังเชิงกราน
ระยะ4 : มะเร็งได้ลุกลามออกจากกระดูกเชิงกรานหรือลุกลามเข้ากระเพาะปัสสาวะและเยื่อเมือกลำไส้ตรง
ระยะ4a : มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง
ระยะ4b : มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป
วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งช่องคลอดมีอะไรบ้าง?
1. การตรวจแปบสเมียร์ ( Pap Smear )
2. การตรวจช่องเชิงกราน
3.การตรวจชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา


วิธีการรักษามะเร็งช่องคลอดมีอะไรบ้าง?
1. การรักษาโดยการผ่าตัด
มะเร็งช่องคลอดที่อยู่เฉพาะที่สามารถใช้การผ่าตัดออกไปได้ โดยการผ่าตัดช่องคลอดบางส่วนหรือผ่าตัดทั้งช่องคลอด ขณะเดียวกันก็ผ่าตัดกระชับช่องคลอด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกที่ช่องคลอดส่วนบนและยังไม่มีการลุกลามไปลึก สามารถทำการผ่าตัดมดลูกหรือส่วนหนึ่งของช่องคลอดและต่อมน้ำเหลืองของช่องเชิงกรานได้ ส่วนช่องคลอดส่วนล่างในระยะแรก สามารถผ่าตัดช่องคลอด รวมไปถึงแคมช่องคลอดและต่อมน้ำเหลืองขาหนีบ
2. การรักษาโดยเคมีบำบัด
การรักษามะเร็งช่องคลอดด้วยเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวจะให้ผลการรักษาที่ไม่ค่อยชัดเจน ดังนั้นจึงมักใช้การรักษาโดยเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี ซึ่งสามารถยกระดับผลการรักษาให้ดีขึ้น
3. การรักษาโดยการฉายรังสี
การรักษาโดยการฉายรังสีนั้นรวมไปถึงช่องภายในและนอกร่างกาย การรักษาช่องภายในเน้นจุดที่เกิดมะเร็งช่องคลอด และบริเวณที่มีการลุกลาม ส่วนการฉายรังสีนอกร่างกายจะเน้นบริเวณที่มีการลุกลามรอบๆ เนื้องอกและบริเวณที่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง
4. การรักษาแบบบาดแผลเล็ก
การรักษามะเร็งช่องคลอดแบบบาดแผลเล็กนั้นนอกจากจะทำให้บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ยังลดระยะเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกด้วย ลดภาระของผู้ป่วย จึงได้รับความสนใจจากผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ

การรักษามะเร็งช่องคลอดแบบแพทย์แผนจีน
การรักษามะเร็งช่องคลอดแบบแพทย์แผนจีน สามารถทำลายและยับยั้งการแตกตัวและการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ทำให้ขนาดของเนื้องอกเล็กลง ซึ่งการรักษาแบบแพทย์แผนจีนมักใช้ร่วมกับการรักษาโดยการผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัด เพื่อลดผลข้างเคียงจากการรักษาโดยการฉายรังสีและเคมีบำบัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นหมายเหตุ : ข้อมูลใช้เพียงการอ่านประกอบเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงว่า เป็นหลักฐานการตรวจการรักษาทางแพทย์

เครดิตข้อมูล : www.moderncancerth.com

 
 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     1   2   3      
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น