นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


พญายม
 
ประวัติการทำพญายม  
  การจัดทำองค์พญายมและการแห่พญายมนั้น ทำกันมานานแล้ว โดยทำรวมกับ
ประเพณีกองข้าวของชาวบางพระ จากคำบอกเล่าของผู้สูงวัยเก่าแก่ของบางพระ นายเป๊ะ-นางหลา บัวเขียวและพรรคพวกได้จัดทำพญายมที่บ้านนายเป๊ะ (หลังบ้าน ผู้ใหญ่โด่ง- นางเซี๊ยน ธาราศักดิ์ ) หลังจากนั้นนายอั๊ง นางกิมฮัว บัวเขียว
(บุตร,สะใภ้ และนายเป๊ะ)ได้สืบสานการทำพญายม ต่อมาโดยร่วมกับเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง
   ประมาณปี พ.ศ. 2496 การทำพญายมได้ย้ายมาทำอีกฝั่งคลอง โดยย้ายมาทำที่บริเวณบ้าน นายต๋อย นางเข็ม ซึ่งอยู่ติดกับชายทะเล หลังวัดเขา
พระพุทธบาทบางพระ หมู่ 9 บ้านไร่ (หมู่ 4 เดิม) โดยมีนายต๋อย ,นายเล็ก ,นายอิ้น บัวเขียว นายอำนวย บรรเจิด ,นายเสนียน ,นายแล่ม ,นายชม บรรเจิด
และพรรคพวก เพื่อนบ้านเรือนเคียง ช่วยกันทำ ช่วยกันแห่

   ประมาณ พ.ศ.2507 การจัดทำพญายมได้ย้ายไปทำที่สี่แยกคอเขาบางพระบริเวณ ใต้ต้นพุทรา มุมร้านนายผ่อง-นางพยอม กุระ (ช่องว่างระหว่างร้านนายผ่อง กุระกับ ร้านนายหวัง บรรเจิด) และเริ่มทำบุญและก่อพระทราย ตอนเช้า ซึ่งถือเป็นสงกรานต์ วันสุดท้ายของสงกรานต์บางพระ(ช่วงบ่ายจึงแห่พญายม)ผู้ที่ร่วมมือกันทำพญายม
คือ นายผ่อง กุระ นายอำนวย บรรเจิด ,นายแอ๊ว ,นายออด,นายรวย, นายแกะ,
นายทอง, นายฮก,นายอู๋ ,นายทรวง-นายไส เสริมศรี ,นายเณรและเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง ตลอดจน พนักงานขับรถรับจ้าง และผู้รอรถโดยสาร,
รถสองแถวไปหนองตายาย
 

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ต่อมาเมื่อมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟ สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ทำให้พื้นที่
คอเขาพระบาทบางพระที่เคย เป็นที่ทำพญายม และทำบุญวันสุดท้ายของ สงกรานต์ ถูกทำเป็นทางรถไฟด้วย จึงย้ายที่ทำพญายมไปทำที่เนินห่างจากทางรถไฟประมาณ
200 เมตร (ถนนเข้าอ่างเก็บน้ำ ฝั่งขวา)ซึ่งเป็นบ้านของ นายอิ้น –นางริด บัวเขียว
(ลูกชายนายอั๊ง บัวเขียว ) โดยมี ทีมทำงานเดิมช่วยกันดำเนินการ
หลังจากจัดทำ
พญายมที่บ้านนายอิ้น บัวเขียวได้ 2 ครั้ง (2 ปี) จึงย้ายมาทำที่ หน้าบ้านนายทรวง เสริมศรี ซึ่งอยู่
ทางเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ อยู่ฝั่งซ้ายของถนน ห่างจาก ทางรถไฟ
ประมาณ 100 เมตร โดยมีลูก ๆ ของนายทรวงเพื่อนบ้านใกล้เคียง และเพื่อนๆ
ของ นายไส-นายดำ มาช่วยทำจึงทำให้การจัดทำ พญายมแลดูดีขึ้น เพราะ
ระยะหลังๆ มีหน่วยงานราชการท้องถิ่นให้ความสนใจและสนับสนุน
(นายไสและนายดำเป็นบุตร ของนายทรวง) เมื่อนายไส เสริมศรี ถึงแก่กรรมแล้วขบวนแห่พญายม
นายดำ เสริมศรี น้องชายนายไส ก็ทำหน้าที่แทนโดยมีพี่น้องญาติ และเพื่อน ๆ รวมทั้งหน่วยงาน
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยกัน โดยใช้หน้าบ้านนายทรวงเป็นที่ทำ มีการทำบุญเลี้ยงพระเช้าก่อพระทราย และมี
พิธีแห่พญายมในภาคบ่าย มีงานกองข้าวและปล่อยพญายมในตอนเย็นอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
การทำรูปปั้นพญายม
ชาวตำบลบางพระจะสร้างพญายมให้แลดูน่าเกรงขามแล้วนำนั่งบนเสลี่ยง แห่นำด้วยขบวนกลองยาว มายังชายหาดนำข้าวปลาอาหารมากอง เซ่นสัมพเวสี เจ้าที่เจ้าทาง หลังพิธีบวงสรวงจะนำองค์พญายม
หันหน้าออกสู่ทะเลแล้วปล่อยลงในทะเลเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับ
พญายมชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขในวันงานยังมีการละเล่นพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนาน
อาทิ อุ้มสาวลงน้ำ เล่นตี่จับ ชักกะเย่อ มอญซ่อนผ้า เล่นลูกช่วงรำ ฯลฯ ประเพณีแห่พญายมจัดเป็น
ประจำมากว่า ๗๕ ปีแล้วและเป็นประเพณีที่พบเห็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยปัจจุบันจะจัดขึ้น
ในวันที่ ๑๘ เดือนเมษายนของทุกปี
 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
    1    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น