นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


เหล้า สุรา เบียร์
สุราคืออะไร
สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกิน
60 % ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนสามารถใช้ดื่มได้ (เป็นเกณฑ์กำหนดของสากลทั่วไป แต่ของคนไทยครอบคลุมถึงปริมาณไม่เกิน 80 %) เอทิลแอลกอฮอล์เป็นสารที่เสพติดได้


ลักษณะ
คือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบได้จาก
การหมักน้ำที่ได้จากผลไม้หรือพืช กับยีสต์ทิ้งไว้จนกระทั่งเกิด
แอลกอฮอล์มีหลายประเภท ไวน์ เบียร์ บรั่นดี วิสกี้ วอดก้า
มาร์ตินี สุราขาว อุ กระแช่ สาโท เป็นต้นสุราหรือเหล้า
 
 
 
 การเสพ
ใช้ดื่ม

การออกฤทธิ์ของการดื่มสุรา เบียร์
มีฤทธิ์กดประสาท ในช่วงแรกผู้ดื่มจะรู้สึกเจริญอาหาร กระฉับกระเฉง แต่เมื่อดื่มติดต่อกันมากขึ้น ประสิทธิภาพของสมองลดลง เกิดอาการมึนเมา ขาดสติ เสียการทรงตัว อาเจียน
ไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว

โทษของสุรา โทษของการดื่มเหล้า เบียร์
สำหรับผู้ที่ดื่มในปริมาณน้อย เมื่อหยุดดื่มอาจมีอาการเมาค้าง ร่างกายจะรู้สึกมึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ แต่จะหายไปเอง สำหรับผู้ที่มีอาการติดสุราอย่างรุนแรง มีความต้องการดื่มตลอดเวลา เมื่อหยุดดื่มจะเกิดอาการที่เรียกว่า เปรี้ยวปาก มือสั่น
เหงื่อออกมากใจสั่น นอนไม่หลับ กระวนกระวาย คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน หงุดหงิด และอาจเสียชีวิตได้ อาการติดสุรา จนกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) และอาจเกิดโรงตับแข็ง โรคมะเร็ง ตามมาได้
 

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

สุรากับสุขภาพ
สุราเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เอทิลแอลกอฮอล์ จะถูกดูดซึมและกระจายไปได้ทุกส่วนของร่างกาย มีผลทำให้เกิดพิษต่อระบบต่างๆที่สำคัญคือ
1.พิษของแอลกอฮอล์ต่อสมอง
1.1 พิษแบบเฉียบพลัน ได้แก่ Alcoholic intoxication แบ่งออกเป็นพิษในระดับมากน้อยแตกต่างกันไป ถ้าระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดเท่ากับ
30 mg % จะทำให้เกิดการสนุกสนานร่าเริง
50 mg % เสียการควบคุมการเคลื่อนไหว
100 mg % แสดงอาการเมาให้เห็น เดินไม่ตรงทาง
200 mg % จะเกิดอาการสับสน
300 mg % จะ เกิดอาการง่วง ซึม
400 mg % จะเกิดอาการสลบ และอาจถึงตายได้


เมาแล้วเครียด
เมาแล้วนอนเหมือนหมา
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    2    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น