นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

โรคตับแข็ง
ตับแข็ง (cirrhosis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาโรคตับเรื้อรังทั้งหลาย ตับของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอยู่ในสภาวะที่เกิดแผลเป็นขึ้นหลังจาก
ที่มีการอักเสบหรืออันตรายต่อตับ ทำให้เซลล์ตับส่วนหนึ่งตายไปโดยไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีก เมื่อเนื้อตับส่วนที่ดีถูกทำลายเนื้อตับที่เหลือจะถูก
ล้อมรอบและแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อประเภทพังผืด ส่งผลให้เลือดที่ไหลผ่านตับถูกอุดกั้น ไหลเวียนไม่สะดวกจนทำให้ความดันเลือดในตับสูงขึ้นผิดปกติ และส่งผลให้สมรรถภาพการทำงานของตับลดน้อยลง

ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมสภาพร่างกายให้เป็นปกติในหลายๆ ด้านด้วยกัน ช่วยขจัดสารพิษออกจากเลือด สร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างขึ้นมาเพื่อต่อสู้เชื้อโรค ตลอดจนกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ออกจากเลือด ตับยังทำหน้าที่สร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบในการทำให้เลือดแข็งตัว ตลอดจนสร้างน้ำดี ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดซึมไขมันและวิตามินชนิดละลายในไขมัน
 


สาเหตุ

โรคตับแข็งมักพบในคนที่ดื่มเหล้าจัด หรือพบเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส การดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จะทำให้ ้เกิดความผิดปกติของการใช้โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในตับ ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ และเรื้อรังจนกลายเป็นตับแข็งในที่สุดผู้ป่วยโรคตับแข็ง
มักจะปรากฏอาการเริ่มแรกในช่วงอายุระหว่าง 40 - 60 ปี แต่ถ้าพบในคนอายุน้อย มักมีสาเหตุจากตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีอาการค่อนข้างรุนแรง


ตับปกติ
รูปตับแข็ง โดยจะมีผังพืด
แทนที่เนื้อตับจนหมดแล้ว

ภาพมะเร็งตับ
 
สาเหตุอื่นๆ ทำให้เกิดโรคตับแข็ง ได้แก่
1.ยาชนิดที่ต้องรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือยาสมุนไพรบางชนิด เช่นยาเม็ดใบขี้เหล็กซึ่งนิยมใช้เป็นยานอนหลับ เป็นต้น
2. สารพิษ เช่น สารหนูที่ผสมในยาต้ม ยาหม้อ อาจก่อให้เกิดพังผืดในตับได้
3. พยาธิบางชนิด เช่น พยาธิใบไม้ในเลือดอาจทำให้เกิดตับแข็ง

4. ภาวะดีซ่านเรื้อรัง เนื่องจากท่อน้ำดีอุดตัน เพราะโดยปกติน้ำดีจะถูกส่งขึ้นไปที่ตับ
และไหลลงมาสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นตามท่อน้ำดี ถ้ามีการอุดกั้นการไหลของน้ำดีไม่ว่าจะจาก
สาเหตุใดก็ตามเช่นจากนิ่วน้ำดีอุดท่อน้ำดี หรือ เนื้องอกอุด หรือเบียดท่อน้ำดีจนตีบตัน
เป็นเวลานานน้ำดีที่ไหลย้อนกลับไปที่ตับก็จะสามารถทำลายเนื้อตับจนเป็นตับแข็งได้

5.ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง ทำให้เส้นเลือดคั่งที่ตับ เลือดไหลเวียนในตับน้อยลง เนื้อตับขาดภาวะออกซิเจนจนตายลง
6.โรคกรรมพันธ์บางชนิด เช่น โรควิลสันที่เกิดจากมีการสะสมทองแดงในตับมาก
จนเนื้อตับอักเสบและตาย หรืออาจเกิดตับแข็ง เป็นต้น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น7.โรคตับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง
ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหันมาทำลายตับตนเอง
8.โรคตับอักเสบจากไขมัน เกิดจากภาวะที่มีไขมันสะสมที่ตับเป็นจำนวนมาก อาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกลายเป็นตับแข็งได้ นอกจากนี้อาจพบร่วมกับโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

อาการ

อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคตับแข็ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. อาการที่เกิดจากการทำงานของตับลดลง และอาการที่เกิดจากความดันเลือดในตับสูงอาการที่เกิดจากการทำงานของตับลดลง เช่น อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย จะค่อยๆ เกิดขึ้นโดยไม่ค่อยรู้สึกตัว เริ่มแรกจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืดเฟ้อ คลื่นไส้ และอาจมีอาการอาเจียนเป็นบางครั้ง รู้สึกเจ็บบริเวณชายโครงขวาเล็กน้อย หากอาการมากขึ้นจะมีการสร้างโปรตีนลดลงทำให้เท้าบวม มีน้ำในช่องท้องเกิดท้องมาน อาจมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองเป็นดีซ่านได้
2.อาการที่เกิดจากความดันเลือดในตับสูง เกิดจากพังผืดดึงรั้งในตับ ทำให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติเกิด เส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือด เนื่องจากเส้นเลือดที่หลอดอาหารขอดแล้วแตกซึ่งอาจถึงช็อกและเสียชีวิตได้ ในรายที่เป็นมากอาจซึม หรือในระยะยาวอาจเกิดมะเร็งตับได้ ผู้ป่วยมักจะลงเอยด้วยอาการซึม เพ้อ มือสั่น และค่อยๆไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งหมดสติ

 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     2   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น