นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

การวินิจฉัย
แพทย์จะซักประวัติหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดตับแข็งและตรวจ
ร่างกาย เพื่อหาสิ่งแสดงว่าเป็นตับแข็งหรือไม่ เช่น ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องและเท้าบวม ฝ่ามือแดง มีจุดแดง ตามตัวหรือไม่ คลำตับพบว่าผิวแข็งขรุขระ ขอบไม่เรียบ


  โดยทั่วไป อาการแสดงที่ตรวจพบในผู้ป่วยโรคตับแข็ง ได้แก่ เท้าบวม ท้องบวม อาจมีตาเหลืองเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ ฝ่ามือแดง มีจุดแดงรูปแมงมุม ที่หน้าอก จมูก ต้นแขน อาจมีไข้ต่ำๆ ต่อมน้ำลายข้างหูอาจโตคล้ายคางทูม และอาจมีอาการขนร่วง ในผู้ชายอาจพบอาการนมโตและเจ็บ ตับอาจคลำได้ ค่อนข้างแข็ง ผิวเรียบ ถ้าเป็นมาก จะพบว่ารูปร่างผอมกระหร่อง ซีด ท้องโตมาก เส้นเลือดพองที่หน้าท้อง มือสั่น ม้ามโต นิ้วปุ้ม

 
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์จะเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ ความผิดปกติที่อาจพบได้คือ พบว่า
ไข่ขาวต่ำ มีการคั่งของสารในน้ำดีหรือบิลลิรูบิน บางรายอาจตรวจอัลตราซาวน์เพิ่มเติม หรือพิจารณาเจาะเนื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา


ภาวะแทรกซ้อน
ภูมิต้านทานโรคลดลงทำให้เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ถ้าเป็นเรื้อรังจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด เนื่องจากเส้นเลือดขอดที่หลอดอาหารเกิดแตกซึ่งอาจช็อกถึงตายได้ 

ในระยะสุดท้าย
เมื่อตับทำงานไม่ได้เลยก็จะเกิดอาการหมดสติเรียกว่า ภาวะหมดสติจากตับเสีย นอกจากนี้ยังพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งในตับสูงกว่าคนปกติ


แนวทางการรักษา
โรคตับแข็ง
แม้ว่าจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่สามารถชะลอหรือหยุดการดำเนินของโรคได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์ตับเป็นความเสียหายชนิดถาวร ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ ดังนั้น หลักการรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็ง จึงมุ่งที่จะหยุดหรือชะลอการดำเนินของโรค ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดอาการแทรกซ้อนขึ้น

การรักษาสาเหตุ

1.ถ้าตับแข็งเกิดจากสุรา ต้องให้หยุดสุราเด็ดขาด
2 .ตับแข็งที่เกิดจากยา ให้หยุดยาทันที
3 .เกิดจากไวรัสตับอักเสบ พิจารณาให้ยาอินเตอเฟอรอน
4.ในกรณีที่เป็นโรคตับแข็งจากการอักเสบของตับชนิดออโตอิมมูน
การรักษาโดยใช้ยาสเตียรอยด์
5.ในกรณีที่เป็นโรคตับแข็งจากการสะสมของสารทองแดงในตับ การรักษาจะใช้ยาเฉพาะเพื่อขับสารทองแดงออกจากร่างกาย
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

 
การรักษาโรคแทรกซ้อน
1. อาการท้องมาน และบวมหลังเท้า รักษาโดยลดอาหารเค็ม และใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดบวม
2.ถ้ามีคันตามผิวหนัง ให้ลดอาหารพวกโปรตีน และให้ยาแก้แพ้
3.ลดของเสียไนโตรเจน แพทย์อาจพิจารณาให้ยาระบายเพื่อลดของเสียที่อยู่ในลำไส้ซึ่งจะถูกดูดซึมหากมีมากในลำไส้ รวมทั้งลดอาหารโปรตีน
เพื่อลดการคั่งของสารที่เป็นพิษต่อสมอง
4.ถ้าอาเจียนเป็นเลือดหรือหมดสติให้รีบส่งโรงพยาบาล ถ้ามีอาการช็อก ให้น้ำเกลือระหว่างทางด้วย
5.พิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น
6.การรักษาภาวะความดันเลือดในตับสูง พิจารณาใช้ยาโปรปาโนลอล หรือยาต้านเบต้า
7.ถ้ามีเลือดออกจากหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร รักษาได้โดยการฉีดสารแข็งตัว การใช้ยางรัด หรือการผ่าตัด

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

ผู้ป่วยโรคตับแข็งอาจได้รับการพิจารณาผ่าตัดเปลี่ยนตับ เมื่อโรคดำเนินไปจนถึงระยะที่ไม่สามารถควบคุมโรคแทรกซ้อนได้ หรือพบว่าการทำงานของตับลดน้อยลงมากจนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผลการรักษาด้วยการเปลี่ยนตับระยะหลังดีขึ้นมาก ได้ผลดีถึงร้อยละ 80-90 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยา cyclosporine และtacrolimus ร่วมด้วย โดยเฉลี่ยผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับร้อยละ 80 จะมีชีวิตยาวนานถึง 5 ปี


โภชนาการ

1.การดูแลภาวะโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคตับแข็งมีความสำคัญมาก ทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรค และ
การประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งอาจไม่เหมือนกัน
2.โดยทั่วไปอาหารประเภทแป้งจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำตาล ควรเน้นการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
3.ส่วนอาหารประเภทโปรตีน ควรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมและโปรตีนจากพืช ไม่ควรบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากเกินไป ควรรับประทานอาหาร

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ประเภทโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมโดยหากยังไม่มีภาวะตับวายสามารถรับประทานโปรตีน
ได้ในปริมาณปกติ ในรายที่ตับเสื่อมมากๆ การรับประทานโปรตีนมากเกินไปก็จะเกิดอันตราย
ต่อร่างกายได้ ทางที่ดีที่สุดควรรับประทานโปรตีนจากพืช เช่น นมถั่วเหลือง เป็นต้น
4.ผู้ป่วยโรคตับแข็งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมไขมัน อาจพบมีไขมันปนออกมาในอุจจาระ แนะนำให้บริโภคไขมันวันละ 40-70 กรัม และควรเลือก
ไขมันชนิด MCT (medium-chain triglycerides) ข้อดีของไขมันชนิดนี้คือสามารถดูดซึม
ได้โดยไม่ต้องอาศัยน้ำดี
5.ผู้ป่วยโรคตับแข็งมักจะเกิดภาวะขาดวิตามิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินที่ละลายในไขมัน
A, D, E, K บางครั้งแพทย์อาจพิจารณาให้สารเกลือแร่บางชนิดเสริม ได้แก่ สังกะสี แคลเซียม
และแมกนีเซียม
6.งดอาหารเค็มจัด เพื่อลดอาการบวม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการบวม

ที่มา :http://www.vachiraphuket.go.th/
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
   1   2   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น