นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

โคเคน หรือ โคคาอีน (Cocaine)
ชื่อทั่วไป
โคเคน หรือ โคคาอีน (Cocaine)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์
methyl ester of benzoylecgonine
ชื่ออื่นๆ
COKE , SNOW , SPEED BALL หรือ CRACK
ลักษณะ
สารเคมีที่ออกฤทธิ์
เป็นสารเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา (Coca) มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม ผู้เสพมักเรียกว่าCoke หรือ Snow
ประเภทของยา
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ลักษณะทางกายภาพ
โคเคนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส
(Cocaine base) และ เกลือโคเคน เช่น โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride)
และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate)โคเคนที่พบในประเทศไทย มี 2 ชนิด ได้แก่

โคเคน
 
1. โคเคนชนิดผง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว รสขม ไม่มีกลิ่น
โคเคนผง
ยาแก้ไอผสมโคเคอีน
ชื่อทางเคมี Methyl Benzyleconine (C17H2NO4)
ชื่อทางการค้า Snow , Blow Coke , Big C , Lady ,
Nose candy , Toot , Crack , Dust และ Flake
2. โคเคนรูปผลึกเป็นก้อน
(Free base , crack)
 
 
 การเสพโคเคน
การเสพโดยการเอาผงโคเคนมาสูดดมหรือพ่นเข้าจมูก หรืออาจฉีดเข้าเส้น และโคเคนแบบแข็งเรียกว่า แคร็ก (Crack)
การออกฤทธิ์ของโคเคน
สารออกฤทธิ์ Cocaine ลักษณะรูปแบบ เป็นยาเสพติด ที่มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว หรือไม่มีสี รสขม ระเหยได้เล็กน้อย สกัดได้จากใบโคคา หรือจากการสังเคราะห์ทางเคมี
การออกฤทธิ์ ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์เร็วมาก(ประมาณ 1 นาที) และระยะเวลาการออกฤทธิ์
สั้นมาก(ประมาณ 1 ชั่วโมงที่ปริมาณยาเข้าสู่ร่างกาย) โคคาอีน เป็นยาเสพติดให้โทษ
ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือทั้งกระตุ้น และกดระบบ ประสาทส่วนกลาง
ถ้าเสพเข้าสู่ มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีอารมณ์สนุกสนาน มีกำลัง ตื่นตัวตลอดเวลา
การออกฤทธิ์เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทโดยจะกระตุ้นการทำงานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ดังนี้

1. กระตุ้นประสาทอย่างแรง ทำให้อารมณ์ทางจิตใจครึกครื้น มีอาการตื่นเต้น หวาดกลัว มือไม้สั่น

 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


2. ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง และม่านตาขยาย ถ้าเสพมากเกินขนาดทำให้ผู้เสพเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้น
3. ผู้เสพบางรายนำโคเคนมาผสมเฮโรอีน ฤทธิ์ของยาคล้ายกับแอมเฟตามีน
ทำให้ออกฤทธิ์รุนแรงแต่ระยะเวลาสั้น เมื่อโคเคนหมดฤทธิ์แล้ว
ทำให้จิตใจหดหู่อย่างรุนแรงอาการดังกล่าวทำให้ผู้เสพหันไปใช้โคเคนอีก
4. การใช้โคเคนเรื้อรังทำให้มีอาการคลื่นเหียน นอนไม่หลับ การย่อยอาหารผิดปกติ น้ำหนักตัวลด อาจถึงขั้นประสาทหลอน มีอารมณ์หลงผิด
แบบหวาดระแวงเห็นคนอื่นเป็นศัตรู มีจิตใจปั้นป่วน เกิดความหุนหันพลันแล่น กลายเป็นคนดุร้าย ก่อนเหตุรุนแรงที่มีลักษณะเป็นการต่อต้านสังคม
 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

โทษของโคเคน
เป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางคือทั้งกระตุ้นและกดระบบประสาท
ส่วนกลาง คือ เมื่อเสพเข้าร่างกายเป็นจำนวนน้อยจะกระตุ้นสมอง ทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใส
ความคิดปลอดโปร่ง สบายใจ อาการอ่อนเพลีย และง่วง จะหายไป จึงทำให้มีอาการติดยา
และอยากเสพซ้ำ เมื่อเสพซ้ำ จะต้องเพิ่มขนาดของยาที่ใช้เสพมากขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น
ทำให้เกิดอาการพิษของทางประสาท มีอาการโรคจิต ตื่นเต้นหวาดกลัว ความคิดสับสน
ประสาท หลอนระแวง จนถึงทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายตัวเอง จนถึงจะฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังมี
อาการตัวสั่น ชัก ความดันโลหิตต่ำ ระบบหายใจล้มเหลว ทำให้ผู้เสพหยุดหายใจกระทันหัน
หากไม่ได้เสพหรือขาดยา จะมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย มีอารมณ์เศร้า และอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย

ผลต่อร่างกาย

ผู้ที่เสพโคเคนด้วยวิธีสูดดมเข้าไปทางจมูกจะทำให้ผนังจมูกขาดเลือด ทำให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อ
ขาดหรือทะลุ นอกจากนี้ยังมีอาการมือสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ม่านตาขยาย
คลื่นเหียน นอนไม่หลับ การย่อยอาหารผิดปกติ บางรายสมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงทำให้เกิด
อาการชัก มีเลือดออกในสมอง เนื้อสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุ้นอยู่เสมอ กล้ามเนื้อ
หัวใจเสื่อมลงทีละน้อยจนหัวใจบีบตัวไม่ไหวทำให้หัวใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็นระยะ
เวลานานยังทำให้เกิดอาการโรคจิตซึมเศร้าอีกด้วย


 
 
 
 
ต้นโคคาสะกัดโคเคนมาจากใบ
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
   1  2   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น