นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
 
ประเภทของยาเสพติด
ยาเสพติด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท คือ

1. ประเภทกดประสาท
ได้แก่ เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมา สารระเหย ยาระงับประสาทเป็นต้น ผู้ที่เสพจะมีร่างกายผอม ซูบซีด อ่อนเพลีย
ฟุ้งซ่าน มึนงงง่วงซึมบางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.ประเภทกระตุ้นประสาท
ได้แก่ ยาบ้า โคเคน ใบกระท่อม ยาอี บุหรี่ คาเฟอีน ยาไอซ์ เป็นต้น ผู้ที่เสพติดจะประสาทตื่นตัว ไม่ง่วงนอน กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง หรือมีอาการทางประสาท

ยาบ้า
ใบกะท่อม
ยาอี
 
บุหรี่-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.ประเภทหลอนประสาท
ได้แก่ แอล เอส ดี (L.S.D.) ดี เอ็ม ที (D.M.T.) เห็ดขึ้ควาย ยาเค เป็นต้น ผู้ที่เสพติดจะเกิดประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพแปลกๆ
เช่น ภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว ภาพที่สวยงามวิจิตรพิสดาร
แอล เอส ดี (L.S.D.)
ดี เอ็ม ที (D.M.T.)
เห็ดขึ้ควาย
ยาเค
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน
ได้แก่ กัญชา ผู้ที่เสพติดจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม ประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน และเป็นโรคจิตในที่สุด


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรคภัยใกล้ตัว

 
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น