นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
การป้องกัน เมือได้รับเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร
1. ถ้าทราบว่ามีเชื้อเอดส์ในร่างกาย แต่ยังมีความต้องการทางเพศ และไม่ต้องการให้ไปติดผู้อื่นจะทำอย่างไร

ผู้ติดเชื้อในระยะแรกยังไม่มีอาการ สุขภาพจะเหมือนคนปกติทั่วไปจึงยังมีความต้องการทางเพศอยู่ถ้าไม่ต้องการให้ไปติดผู้อื่น ควรหาทางออกด้วยการกระทำต่อไปนี้คือ

- หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อลดความต้องการทางเพศลงและยังทำให้ร่างกายแข็งแรง ด้วย

- อาจต้องสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองด้วยมือ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ทำความสะอาดดีแล้ว

- หากจะร่วมเพศให้ใช้ถุงยางอนามัย และปฏิบัติการทางเพศอย่างปลอดภัยที่เรียกว่า “Safe sex”

 
 
2. ภรรยาจะแนะนำอย่างไร เมื่อสามีไปเที่ยวหญิงบริการเรื่องนี้ทางภรรยา และสามีควรคุยกันให้เข้าใจ เพราะการเที่ยวผู้หญิงของสามีนี้ ควรจะดูปัญหา
ในครอบครัวให้รอบคอบว่า เพราะเหตุใดสามีจึงชอบเที่ยว เช่น ปัญหาที่พบกันบ่อย ๆ คือ

- สามีมีนิสัยไม่ค่อยจะรับผิดชอบ ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบลองของใหม่

- ภรรยาชอบทำตัวน่าเบื่อหน่าย จู้จี้ขี้บ่น เวลาจะหลับนอนร่วมกันก็สร้างปัญหาทำให้สามีเบื่อหน่าย เป็นต้น

- สามีที่ชอบเที่ยวเตร่ สังสรรค์บ่อยๆในหมู่เพื่อนผู้ชาย ซึ่งสุดท้ายก็จะพากันไปเที่ยวผู้หญิงเพราะฤทธิ์ของสุราซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ ภรรยาสามารถคุย
กับสามีได้ โดยการพูดคุยกันว่าการเที่ยวควรจะป้องกันตัวอย่านำเชื้อโรคมาติดลูกติดเมีย และทางที่ดีที่สุดสามีไม่ควรจะเที่ยวเลย

3. ภรรยาจะป้องกันตนเองได้อย่างไร เมื่อสามีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ควรพูดกับสามีโดยตรง เพื่อให้สามีใช้ถุงยางอนามัย หรือในปัจจุบัน
มีถุงยางสำหรับสตรี เริ่มที่จะออกวางขายแล้ว

4. สามีควรพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับภรรยาหรือไม่ ควรอย่างยิ่ง หากตัวสามียอมรับกับตนเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ เพราะอาจ เป็นสาเหตุของการนำเชื้อเอดส์มาติดภรรยาได้

5. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีโอกาสติดเชื้อเอดส์หรือไม่ ไม่มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ เพราะการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ไม่ได้สัมผัสกันน้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอดของผู้ติดเชื้อ

6. ถ้ายังติดยาเสพติดอยู่ และต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมกันจะต้องทำอย่างไรบ้าง ควรล้างทำความสะอาดเข็มและกระบอกฉีดยาด้วยน้ำยาคลอร็อกซ์ หรือน้ำยาไฮเตอร์หลายๆครั้ง แต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ป้องกันการติดเอดส์ได้ 100% แต่สามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้

7. ถ้าจะนำผู้ติดเชื้อเอดส์มากักกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นเป็นการสมควร หรือไม่


 


ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะการที่จะให้ผู้อื่นติดเชื้อเอดส์จำนวนมากมายมารับการกักกันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้
ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์บางราย
ไม่ได้ติดจากพฤติกรรมของเขาเองเช่นมารกที่เกิดมาจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์
และนอกจากนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าใครติดเชื้อเอดส์ เพราะผู้ติดเชื้อระยะแรกจะไม่มี
อาการและแข็งแรงเป็นปกติ วิธีป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีคือ ให้ความ
รู้และแนวทางในการปฏิบัติตนที่จะไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ หรือแพร่ไปสู่ผู้อื่น

8. มีน้ำยาอะไรที่ใช้ทำลายเชื้อเอดส์ได้ น้ำยาที่สามารถทำลายเชื้อเอดส์ได้มีดังต่อไปนี้คือ

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

- โซดียม ไฮโปคลอไรด์ 0.1 - 0.5 % แช่นาน 15-30 นาที
- แอลกอฮอล์ 25-95 ดีกรีแช่นาน 15-30 นาที
- ไอโซโปรบิล 35-70 ดีกรี แช่นาน 15-30 นาที
- ทิงเจอร์ไอโอดีน แช่นาน 15-30 นาที
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3-6 ดีกรีแช่นาน 15-30 นาที
- ฟอร์มาลีน 2-4 ดีกรีแช่นาน 15-30 นาที
- กลูตาอัลดีไฮด์ แช่นาน 15-30 นาที
- ไดโซล 0.5-3 ดีกรี แช่นาน 15-30 นาที
- ฟีนอล 5 ดีกรี แช่นาน 15-30นาที
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 mmol แช่นาน 15-30 นาที
- โนนิเนท พี 40 0.5-1ดีกรี แช่นาน 15-30 นาที
นอกจากนี้ความร้อนมากกว่า 55 องศาเซลเซียส นาน 10-20 นาที ก็สามารถทำลายเชื้อได้
 
9. สบู่ใช้ทำลายเชื้อเอดส์ได้หรือไม่ แม้สบู่จะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อโดยตรง แต่ก็ช่วยชำระล้างและลดปริมาณเชื้อลงได้มากกว่า 80 ดีกรี
หากทำความสะอาดอย่างดีทำให้ลดโอกาสติดเชื้อเอดส์ลงได้

10. จะมีทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้หรือไม่ ได้ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น การไม่ใช้เมฉีดยาร่วมกัน การไม่เที่ยวหญิงบริการ เลิกการสำส่อนทางเพศ ในขณะเดียวกันการใช้
ถุงยางอนามัย ก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะชะลอการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ และในกรณีที่ติดเชื้อแล้วควรจะระมัดระวังไม่รับเชื้อเพิ่มมาอีก พยายาม
รักษาสุขภาพให้ดีให้แข็งแรงอยู่เสมอ และไม่แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นถึงแม้จะไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ แต่เราก็มีความรู่พอที่จะป้องกันมันได้

11. ถุงยางอนามัยบางชนิดมีน้ำยาฆ่าเชื้อเอดส์อยู่ด้วยใช่หรือไม่ ใช่ ถุงยางบางชนิดมี Nonoxynol-9 หรือ Nonoxynol-11 ซึ่งสามารถฆ่าเชื้ออสุจิได้ และช่วยฆ่าเชื้อเอดส์ได้บ้าง ทำให้โอกาสติดเชื้อเอดส์มีน้อยลง

 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
 
12. ถุงยางอนามัยดีอย่างไร
- ถุงยางอนามัยถ้าใช้อย่างถูกวิธี สามารถช่วยในการคุมกำเนิด โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาเม็ดคุมกำเนิด
- ถุงยางอนามัยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนวิธีการอื่น
- ถุงยางอนามัยใช้เฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้น
- ถุงยางอนามัยไม่ทำให้หญิงบริการต้องเสี่ยงและต้องคอยระมัดระวังตัว
- ถุงยางอนามัยซื้อหาได้ง่าย ใช้ง่าย ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
- ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส
- ถุงยางอนามัยช่วยให้ฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิช้าลงบ้าง จนพอดีกับความรู้สึกสุดยอดของฝ่าย หญิง จึงมีการนำมาใช้ในการรักษาภาวะที่เกิดการหลั่ง
น้ำอสุจิเร็วของผู้ชาย
- ถุงยางอนามัยสามารถตรวจเช็คได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ว่าฉีกขาดหรือไม่และสามารถมั่น ใจได้ถ้าใช้อย่างถูกวิธี


13. การใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกต้องควรจะปฏิบัติอย่างไร ข้อแนะนำเกี่ยวกับถุงยางอนามัย
- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธุ์
- เลือดซื้อถุงยางที่มีคุณภาพโดยดูวันที่ผลิตและวันหมดอายุ (ถ้าไม่มีวันหมดอายุ ให้นับจากวันที่ผลิตไป 3 ปี ถ้ายังไม่เกิน 3 ปี แสดงว่ายังใช้ได้)
- เลือกใช้ขนาดของถุงยางอนามัยให้เหมาะกับขนาดของตนเอง ถ้าเล็กไปมักจะฉีกขาดง่าย ถ้าใหญ่เกินมักจะหลุดง่าย
- จงสวมถุงยางก่อนที่จะมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์

- บีบไล่ลมออกจากส่วนปลายถุงยางตรงที่เป็นกระเปาะก่อนจะสวมเสมอ เพื่อไม่ให้ลมที่ค้างอยู่เป็นตัวทำให้ถุงยางแตก
- อย่าดึงถุงยางขึ้นมาจนสุด ให้เหลือส่วนปลายตรงที่เป็นกระเปาะไว ้สำหรับรองรับน้ำอสุจิ ิเสมอ
- ให้คลี่ถุงยางออกจนคลุมถึงส่วนโคนของอวัยวะเพศด้วย
- ถ้าถุงยางแตกระหว่างมีเพศสัมพันธ์อยู่ ให้นำออกมาเปลี่ยนและสวมอันใหม่ทันที
- เมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิแล้ว ให้ถอดถุงยางออกในระหว่างที่อวัยวะเพศยังแงอยู่ห้ามแช่อวัยวะเพศไว้ในช่องคลอด
- การถอดถุงยางให้ใช้กระดาษชำระพันรอบขอบถุงยางให้กระชับอวัยวะเพศไว้ก่อน แล้วถอดถุงยางออก อย่าให้เปื้อนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
- เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่ให้เปลี่ยนถุงยางอนามัยทุกครั้งเสมอ
- ถ้าจะใช้สารหล่อลื่น ควรใช้สารหล่อลื่นเช่น ky หรือ xy เยลลี่ห้ามใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำมันอยู่ด้วย เช่น ครีมแต่งผม หรือน้ำมันอื่นๆ เพราะจะทำให้รั่ว
และขาดง่าย ห้ามใช้น้ำลายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวหล่อลื่นเพราะอาจมีเชื้ออยู่

- ถุงยางที่ยังไม่ได้ใช้ ถ้าเป็นไปได้ให้เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง เพื่อให้มีอายุใช้นาน ถ้าถุงยางมีลักษณะเหนียวเหนอะหรือสงสัยว่าจะแตก ไม่ควรนำมาใช้
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น