นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นนายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

- Laar และคณะ ศึกษาประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 341 คนในประเทศกาน่า พบว่าผู้ติด
เชื้อ HIV ที่ยังไม่ได้เป็นเอดส์ เริ่มมีภาวะขาดสารอาหารแล้ว 26 % และตัวเลขสูงถึง 100 % ในผู้ป่วยเอดส์

- Nabiryo และคณะ ศึกษาผู้ป่วยเอดส์กลุ่มย่อย 70 คน พบว่ามีน้ำหนักตัว ปริมาณน้ำ ไขมัน
และ กล้ามเนื้อต่ำกว่าเกณฑ์ และมีภาวะโลหิตจาง ซึ่งอาจเป็นผลจากการขาดสารอาหาร
- Agbaje พบว่าการให้อาหารกลุ่มถั่วเหลืองแก่กลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ที่มีทรัพยากร
จำกัดเป็นเวลา9 เดือน ทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 70%
- Abiodun พบว่าการให้อาหารชนิดถั่วเหลืองผงผสมกับธัญพืชท้องถิ่นทำให้ผู้ป่วยเอดส์
ไนจีเรีย มี น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

- Fakande รายงานว่าผู้ป่วยในประเทศไนจีเรีย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส HIVแต่ได้
รับการจัดกลุ่มดูแลผู้ป่วยด้วยการให้สุขศึกษา การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการให้
aspirin,Vitamin B รวม, C, A, E และ Folic acid รวมทั้งการให้อาหารที่มีประโยชน์
แก่ผู้ป่วยและการแนะนำให้ผู้ป่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้ได้ในช่วง 7 สัปดาห์แรกของการดูแล ทำให้อัตราการตายลดลงอย่างมากในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา
 
 
 
- Mills และคณะ พบว่าสมุนไพร Milk-thistles ทำให้ระดับยา Indinavir ในเลือดลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาได้ใน R&D Newsletter ฉบับต่อไปจะได้ นำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมต่อสู้กับภาวะความ
อ่อนแอของร่างกายได้

"รักตัวเอง" ให้มากๆ เพราะชีวิตเป็นของเราเอง เริ่มต้น "รักตัวเอง" + "เข้าใจในตัวเอง" ว่าอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปถ้าความสุขนั้นมันไม่ได้ไป
ทำร้ายใครก่อน
และเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมี "ความสุขจากตัวเราเองก่อน" เพราะต่อให้ไม่มีใครเดินเข้ามาในชีวิตเรา...เราก็อยู่อย่างมี "ความสุข"
ได้เหมือนกัน ดังนั้นก่อนที่คุณจะรอใครสักคนมารัก....จงเริ่มหันมา "รักตัวเอง" ก่อน

การดูแลผู้ที่ติดเชื้อ HIV

เมื่อสมัยก่อนใครที่มีญาติเป็นโรคเอดส์จะต้องปิดข้อมูลมิให้ใครรู้เพราะสังคมรังเกียจ ญาติใกล้ชิดก็รังเกียจกลัวติดโรคทำให้ผู้ป่วยหมดที่พึ่ง เป็นโรค
ก็น่าเห็นใจแล้วแต่สังคมยังรังเกียจทำให้ผู้ป่วยหมดกำลังใจ ปัจจุบันสังคมยอมรับมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่จะมีชีวิตประกอบกับความรู้เกี่ยวกับ
โรคนี้มีเพิ่ม การค้นพบยาต้านไวรัสเอดส์ใหม่ๆทำให้ผู้ป่วยมีอายุนานขึ้น หากท่านมีญาติหรือคนรู้จักติดเชื้อ HIV ท่านต้องอ่านเพื่อที่จะไปดูแล
ผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนนานขึ้นการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เป็นความเครียดทั้งผู้ที่เป็นและผู้ดูแล ท่านต้องเข้าใจผู้ป่วยและท่านต้อง
ติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาและการดูแล

สิ่งที่ผู้ดูแลต้องรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์
ท่านจะต้องรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์รายละเอียด

 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

การดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์หรือติดเชื้อ HIV ต้องการเพิ่งตัวเองท่านต้องให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ป่วยสามารถกำหนดตารางการทำงาน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย
จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ การผักผ่อน หากผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้
อย่างเคร่งคัดก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดี ต้องให้ผู้ป่วยหยุดสุรา บุหรี่ และยาเสพติด

- ต้องให้ผู้ป่วยอยู่อย่างส่วนตัว
- พยายามให้ผู้ป่วยช่วยตัวเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะการอาบน้ำ การรับประทานอาหาร
- ห้องที่อยู่ควรจะสะอาด แสงเข้าถึง
- ห้องที่อยู่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำ
- จัดทิสชู่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าไว้ใกล้กับผู้ป่วยเมื่อจะหยิบใช้
- หากผู้ป่วยไม่เดินให้พยายามพลิกตัวผู้ป่วยทุกสองชั่วโมง
 
แผลกดทับ
ผู้ป่วยที่นอนอยู่กับที่จะเกิดแผลกดทับโดยมากมักจะเกิดบริเวณก้น ส้นเท้า สะบัก หรือบริเวณที่กดทับนานเกินสองชั่วโมง วิธีป้องกันอาจจะใช้ เตียงลม
หรือเตียงน้ำ เตียงลมจะมีมอเตอร์เป่าลมเข้าไปและจะเลื่อนตำแหน่งที่กดทับ อาจจะใช้แผ่น gel หรือ form รองบริเวณที่กดทับ ผ้าปูเตียงต้องแห้งไม่มี
รอยย่น ต้องมั่นนวดบริเวณที่กดทับเช่น ก้น สะโพก ข้อศอก ส้นเท้า หากพบว่าผิวหนังเริ่มมีรอยแดงหรือมีแผลต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

การออกกำลังกาย
แม้ว่าผู้ป่วยที่นอนบนเตียงก็สามารถออกกำลังกายได้ โดยการที่ผู้ดูแลขยับแขน ขา ข้อทุกข้อให้ขยับให้มากที่สุดเพื่อป้องกันข้อติด และเพิ่มการไหล
เวียนของเลือดไปยังเนื้อเยื่อป้องกันแผลกดทับ

การหายใจ

หากผู้ป่วยหายใจลำบากก็ให้ผู้ป่วยนั่งเอาหมอนพิงหลัง(เตียงแบบของโรงพยาบาล) และหากมีเสมหะซึ่งไม่สามารถไอออกมาก็ช่วยโดยการเคาะ
ปอดและดูดเสมหะ
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
   1   2   3  4  5   6   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น