นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ไอซ์ (ice) หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ คือเมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกใส ความบริสุทธิ์สูง
สังเคราะห์จากสารอีเฟดรีน (Ephedrine) ชื่อ “ice”
เรียกตามลักษณะที่ปรากฎ คือ ก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง ปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1ตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ไอซ์ เดิมแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่
มณฑลกวางเจา และมณฑลซูเจียนจากการปราบปรามอย่างหนักของทางการจีนทำให้ปัจจุบัน
แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศพม่า...ลักษณะของเม็ดยา
เป็นผลึกคล้ายน้ำแข็งเป็นที่มาของชื่อยาไอซ์ ความ บริสุทธิ์ของยาค่อนข้างสูง ออกฤทธิ์แรงกว่ายาบ้ามากจึงมีคนเรียกว่าหัวยาบ้า การนำไปใช้ โดยการ
ละลายน้ำแล้วฉีดเข้าเส้น บางคนนำไปเผาแล้วสูดดมควันเหมือนการเสพยาบ้ายาตัวนี้ทำให้อารมณ์เคลิบเคลิ้มสนุกสนานสดชื่นฃกระปรี้กระเปร่า
ทำให้ติดได้ง่ายกว่า และมีอันตรายต่อร่างกาย อารมณ์และสังคมของผู้เสพมากกว่ายากลุ่ม amphetamines อื่นๆ
ไม่ได้มีแพร่หลายกันทั่วไปเนื่องจาก
หายากและราคาค่อนข้างแพง มักจะใช้กันในสังคมไฮโซนัน ท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ นักจิตวิทยา ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยาไอซ์ใช้เหมือนกับยากลุ่ม methamphetamine อื่นๆ คือ สูดดม กลืนหรือสอดใส่ทวารหรืออาจใช้วิธีการสูบหรือฉีด ซึ่งผลจากยาจะรวดเร็วกว่า
ผลกระทบของยาไอซ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกาย น้ำหนัก ปริมาณและวิธีการใช้ยาเสพติดผลของยาไอซ์ที่มีต่อ
ร่างกายมีดังต่อไปนี้

รู ม่านตาขยาย
เหงื่อออกมาก การมองพร่ามัว วิงเวียน ริมฝีปากแห้ง ความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการหายใจสูงขึ้น อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ปวดหัวอย่างรุนแรง อัตรา
การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและผิดปกติ มือและนิ้วสั่น คลื่นเหียนอาเจียน
ที่สำคัญคือมีภาวะผิดปกติเสียหายอย่างถาวรของเส้นโลหิตในสมอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ใช้ในปริมาณสูงและมีผลต่อพฤติกรรมของคนดังต่อไปนี้มี กิจกรรมทางร่างกายมากขึ้น มีอาการหวาดระแวงและวิตกกังวลสูงขีด (panic) เกิดขึ้นเนื่อง พักผ่อนน้อยลงและมีความวิตกกังวลจากอาการประสาทหลอนนำไปสู่โรคนอนไม่หลับ เรื้อรังพูดมากขึ้นและมีการทำงานหรือ
กระทำอะไรซ้ำๆ มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น

มีอาการทางจิต

ผู้ใช้ยาไอซ์เป็นระยะเวลานานจะมีผลต่อไปนี้มี อาการซึมเศร้ารุนแรง ลดความอยากอาหารและน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว หวาดระแวง ย้ำคิดย้ำทำ มีความ
ผิดปกติของปอดและไต ซึ่งอาจถึงตายได้ ประสาทหลอน มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน มีโรคต่างๆ เกี่ยวกับหัวใจนอกจากนั้นการฉีดยา ไอซ์เข้าทางเลือด
ทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสทางกระแส เลือด เช่น ตับอักเสบแบบ B และ C เชื้อเอดส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใช้อุปกรณ์
ฉีดยาร่วมกัน


การบำบัดรักษา

มีรายงานว่าผู้ใช้ยาไอซ์และยากลุ่ม Methamphetamme อื่นๆ ไม่ค่อยเข้ารับการบำบัดรักษา
เหมือนผู้ใช้ยาเสพติดอื่นการบำบัดรักษาที่เป็นไปได้ขณะนี้คือ ใช้ร่วมกันระหว่างการบำบัดทาง
จิตสังคมและพฤติกรรมรวมทั้งการใช้ยานอกจากปัญหาสุขภาพและมีความผิดตามกฎหมายแล้ว
ยาไอซ์ยังทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว การเงิน กฎหมายและปัญหาส่วนตัวตามมา
เช่นเดียวกับยาเสพติดทุกชนิดคือ ผลึกใสคล้ายกับน้ำแข็ง มีอยู่ 2 ชนิด คือ ไอซ์ บริสุทธิ์
กับยาไอซ์ ไม่บริสุทธิ์ ส่วนมากเล่นในสังคมไฮโซเพราะมีราคาแพง และ หาได้ยาก ยานรก 
ยาอันตรายเพราะเคยเห็น ลองมาแล้ว ตอนแรก เหมือนขึ้นสวรรค์ แต่พอใกล้เวลาหมดฤทธิ์
จะทำให้ประสาทหลอน หวาดระแวงไปทั่ว ทำให้นอนไม่หลับ ร่างกายทำงานผิดปกติ
รูม่านตาขยาย ทำให้อาการอยากที่เสพในปริมาณที่มาก อยู่ตลอด แล้วจะเพิ่มขึ้นๆเรื่อยๆ
 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    1    2   3   4   5   6   7   8   9   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น