นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ยาเค
Ketamine
คีตามีน Ketamine
ชื่อทางเคมี 2 - o - Chlorophenyl - 2 - Methylaminocyclohexanone [ C13H16ClNO]
ชื่อทางการค้า Ketalar Super - K Ketaject Ket Vit.K KilKat Keller new Estasy Cat - Valium ยาเค เคตาวา (Ketava) ,
เคตาลา (Ketalar) หรือ คาริบโซ่ (Calypzo)

ลักษณะ

ป็นผงผลึกสีขาว มีกลิ่นอ่อนๆเฉพาะตัว ละลายได้ดีในและ
แอลกอฮอล์ ผลึก หรือ เป็นน้ำบรรจุอยู่ในขวดสีชา
ยาเคเป็นสารที่ในทางการแพทย์นำมาใช้เป็นยาสลบ มีการผลิตออกมาในรูปแบบน้ำ ผง และเกล็ด
ยาเค
 

 
ประเภทของยา
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2521
การเสพยาเค
อาจใช้วิธีการรับประทาน พ่นเข้าจมูก หรือฉีดเข้าร่างกาย
การออกฤทธิ์ของยาเค
คีตามีน หรือ ยาเค จัดอยู่ในกลุ่มยาสลบ แต่ผู้ที่ได้รับจะไม่สลบ เพียงรู้สึกเหมือน
ตัวเองหลุดออกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความวิตกกังวลลดลง เดินเซมีอาการ
เหมือนเมาสุรา พูดลิ้นพันกัน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือด
สูงขึ้น ความสับสน ง่วงนอน และจำสิ พิษภัย หากได้รับยาในปริมาณมาก
จะทำให้เกิดอาการคล้ายโรคจิต อาละวาดตามด้วยโคม่าและชัก การฟื้น
จากฤทธิ์ยาจะรู้สึกเหมือนตื่นจากฝันร้าย ตื่นเต้นง่าย เพ้อคลั่งและอาจเกิด
อาการประสาทหลอน ยาเคเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ หลอนประสาท
ทำให้ร่างกายไม่มีความเจ็บปวด ไร้ความรู้สึก เคลิบเคลิ้ม หูแว่ว ความคิดสับสน
ตื่นเต้น ตกใจง่าย หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูงมองเห็นภาวะซ้อน
คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ยาเค เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสานอย่างรุนแรง เมือเสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม (Euphoria) รู้สึกว่าตนเองมีอำนาจพิเศษ (Mystical)
มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด ความคิดสับสน การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสียงจะเปลี่ยนแปลงไป ตาลาย
ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันหากใช้ปริมาณมากจะเกิดการติดขัดในการหายใจ (Respiratory depression) อาการที่ไม่พึ่งประสงค์เหล่านั้น
(Bad Trip) จะปรากฎให้เห็นคล้ายกับอาการทางจิต ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะปรากฎอาการ เช่นนี้อยู่บ่อยๆเรียกว่า Flash back ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะทำให้ผู้เสพประสพกับสภาวะโรคจิต และกลายเป็นคนวิกลจริตได้

 โทษของยาเค
ผลต่อร่างกาย
ผู้เสพเมื่อหยุดเสพอาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ หายไป ไม่แสดงอาการขาดยามาก หรือรุนแรงเท่ากับสารเสพติดชนิดอื่นการนำยาเคมาใช้ในทางที่ผิด
ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ โดยนำให้เกิดผล ดังนี้
1. ผลต่ออารมณ์ มีความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง หรือที่เรียกว่าอาการ "Dissociation"
2. ผลต่อการรับรู้จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทั้งหมดในขณะเสพ ไม่ค่อยตอบสนอง ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภาพ สี แสง
3. ผลต่อร่างกายและระบบประสาท เมื่อใช้ยาเคในปริมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะ ทำให้เกิดอาการติดขัด ในการหายใจเท่านั้น ยังทำให้เกิดการทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ประวัติความเป็นมา ยาเค
เป็นยาที่มีอันตรายสูงที่แพทย์จะจ่ายให้กับผู้ป่วยเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นจริงเท่านั้น ยาเคถูก
สังเคราะห์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์โดยใช้เป็นยาสลบมีชื่อเรียกในวงการแพทย์ว่า
"KETAMINEHL" การนำไปใช้นั้นปกติแพทย์จะใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดในอัตรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1กิโลกรัมโดยยาจะออกฤทธิ์ทำให้หมดสติภายในเวลา 1 นาที หรืออาจใช้ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ แต่วิธีนี้จะใช้ปริมาณยามากกว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการ
หมดสติจากการใช้ยาเคจะเป็นอยู่นานประมาณ 10 - 15 นาที เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ยาเคจึงถูก
นำมาใช้ในกรณี ของการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ หรือใช้ทำให้ผู้ป่วยสลบก่อนที่จะผ่านไปสู่
การใช้ยาสลบชนิดอื่น
 
การแพร่ระบาด
มีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยกลุ่มนักค้าชาวต่างประเทศ และกลุ่มคนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีลักลอบจำหน่ายตามร้าน
ขายยาทั่วไปมีการแพร่ระบาดตามเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว เมืองชายทะเลของประเทศ แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนที่มีการศึกษาสูง
ฐานะค่อนข้างดี สาเหตุที่ทำให้ยาเคกลายเป็นปัญหาเพราะวัยรุ่นบางกลุ่มได้นำยาเคมาสูดดมเพื่อเกิดอาการมึนเมา และมักพบว่ามีการนำยาเคมาใช้
ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นเช่น ยาอี และ โคเคน

โทษทางกฎหมาย
การควบคุมทางกฏหมาย เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ลำดับที่ 35) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2541) เรื่องระบุชื่อและ
จัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญติวัตถุที่ออกฤท ธิ์ต่อจิตและประสาท จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106 พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 29 พ.ย. 2541 ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 5-20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท
 
 
ฉีดเข้าสู่ร่างกายยาเค ตายในที่สุด
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น