นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

แอล เอส ดี (L.S.D.)ลักษณะ แอล เอส ดี (L.S.D.)
เป็นยาเม็ดขนาดเล็ก ๆที่สกัดได้จากเชื้อราที่อยู่บนเมล็ดข้าวไรท์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผลิตในรูปของยาเม็ด เคลือบกระดาษหรือแสตมป์ เรียกว่า Microdots , เป็นก้อน (Sugar cube) , ผสมกับเจลาติน ทำเป็นตาราง (Window panes) , กระดาษเมา (Blotter paper)
แอล เอส ดี (L.S.D.)
 

 
 การเสพอล เอส ดี (L.S.D.)
ใช้รับประทานการออกฤทธิ์แอล เอส ดี (L.S.D.)
มีฤทธิ์หลอนประสาทที่รุนแรงที่สุด มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
อารมณ์แปรปรวน เพ้อฝัน เกิดอาการประสาทหลอน


โทษแอล เอส ดี (L.S.D.)

ผู้เสพจะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูงสุด เกิดอาการประสาทหลอน
การรับรู้ผิดปกติ สมอง เกี่ยวกับการเห็นภาพถูกบิดเบือน
 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นเมา แอล เอส ดี (L.S.D.)
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น