นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

เห็ดขี้ควาย


ลักษณะ

เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษที่ขึ้นตามมูลสัตว์ เช่นมูลควาย พบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีสีเหลืองซีดคล้าย
ฟองแห้ง หมวกเห็ด คล้ายร่ม ก้านเห็ดมีเยื่อบาง ๆ คล้ายวงแหวน ครีบเห็ดมีสีน้ำตาลเข้ม เป็นที่นิยม
ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีชื่อเรียกหลายชื่อ
เช่น เห็ดเมา เห็ดมหัศจรรย์ (magic mushroom)เห็ดขี้ควาย
 

 
 การเสพเห็ดขี้ควาย
การเสพจะใช้วิธีการรับประทานทั้งสดหรือตากแห้ง

การออกฤทธิ์เห็ดขี้ควาย
เห็ดขี้ควายมีสาร Psilocybin ที่มีฤทธิ์หลอนประสาท มีผลต่อจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมเช่นเดียวกับ
LSD ทำให้รู้สึกสนุกสนาน อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอาการ
วิตกกังวลกระวนกระวาย ความดันเลือดสูง เห็นภาพหลอน หัวใจเต้นเร็ว มีไข้

โทษเห็ดขี้ควาย
ผู้เสพจะแสดงอาการชั่วขณะที่สารกำลังออกฤทธิ์อาการตกค้างหรืออันตรายจาก
เห็ดขี้ควายหลังจากหยุดเสพส่วนมากจะเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ
จากการควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่สำหรับผู้ซึ่งมีอาการของโรคหัวใจ อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

“เห็ดขี้ควาย” อันตรายบริโภคถึงตายได้
เห็ดขี้ควาย มีพิษ เลี่ยงบริโภค ชี้มีฤทธิ์ไม่ต่างกัญชา กระท่อม มึนเมา เคลิบเคลิ้ม ประสาทหลอน และจัดอยู่ในสารเสพติดประเภทที่ 5 หากบริโภคร่วมแอลกอฮอล์เพิ่มฤทธิ์รุนแรง หากบริโภคมากเสียชีวิตได้ แนะเลี่ยงรับประทานเห็ดแปลกหน้าไม่คุ้นเคย

  นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงอันตรายของเห็ดขี้ควาย หลังจากที่มีข่าวนักท่องเที่ยว
ชาวแคนาดา 2 คนอาจบริโภค จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ว่า ตามปกติของเห็ดขี้ควายนั้น พบได้ตามกองมูลควาย ถือเป็นกลุ่ม 1 ใน 7 ของเห็ดมีพิษ
ที่ห้ามบริโภค โดยเห็ดขี้ควาย มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า magic mushroom เนื่องจากการบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมา คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปากชา มีผลต่อประสาท ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เพ้อฝัน และหมดแรง หากบริโภคในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้
พบมีการนิยมบริโภคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความสำราญจากเห็ด recreation mushroom เช่นอินโดนีเซีย บาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา


  นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า ในเห็ดขี้ควายมีสารพิษ 2 ชนิด psilocybine (ซิโลไซบีน) และ psilocine (ซิโลซีน) ซึ่งใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 และในฉบับแก้ไข ปี 2532 ระบุให้เห็ดขี้ควาย จัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไม่ต่างจากพืชกัญชา กระท่อม ที่ออกฤทธิ์ในการมึนเมา หลอนประสาท โดยผู้ที่ผลิตขาย และนำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท และหากมีการ
นำเห็ดขี้ควาย มีปั่นผสมกับเหล้าก็จะทำให้เพิ่มปริมาณของสารพิษมากขึ้น เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเป็นตัวทำละลายสารพิษให้ออกฤทธิ์เร็ว และรุนแรงมากขึ้น ส่วนการบริโภคตามปกตินั้น ความร้อนก็ไม่สามารถทำลายสารพิษ จึงทำให้ไม่ค่อยพบผู้นิยมนำมาบริโภค ทั้งนี้ การบริโภคเห็ด
ที่ปลอดภัยนั้น ไม่ควรบริโภคเห็ดที่มีลักษณะไม่คุ้นเคยมาก่อน เพื่อความปลอดภัย

  นพ.นิพนธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับลักษณะของเห็ดพิษที่ประชาชนทั่วไปควรระวัง หลีกเลี่ยงในการบริโภค เห็ดที่มีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม มีปลอกหุ้มโคน มีวงแหวนใต้หมวก มีปุ่มปม และเกิดในมูลสัตว์

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/379196.html


เห็ดขี้ควาย
เห็ดขี้ควายชนิดต่างๆ
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น