นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

มอร์ฟีน
ชื่อทั่วไป :
มอร์ฟีน (Morphine)
ชื่ออื่น ๆ :
Cobies , Cube , Miss Emma , White stuff
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : 3,6–dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7
ลักษณะทางกายภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดยางฝิ่น มีลักษณะเป็นผงสีขาว จนถึงสีเทา ไม่มีกลิ่น
 
ดอกฝิ่น
ละลายน้ำได้ง่าย มีรสขม ผลิตออกมาในรูปเม็ดแคปซูล น้ำ หรืออัดเป็นแท่งมอร์ฟีนเป็น
ผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่นประมาณ 8-10 เท่า
เสพติดได้ง่าย มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผงและเป็นก้อนหรือละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด
นำเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมาก มอร์ฟีนมีลักษณะ 2 รูป คือ รูปอิสระ (Free)
และรูปเกลือ (Salt) สำหรับมอร์ฟีนที่มีลักษณะเป็นรูปของเกลือ ได้แก่ ซัลเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรด์ (Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tratrate) มอร์ฟีน
รูปเกลือที่นิยมทำมาก คือ ซัลเฟท

 
 การเสพมอร์ฟีน ใช้รับประทาน หรือฉีดเข้าเส้น
ประเภทของยา
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
การออกฤทธิ์มอร์ฟีน
มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีความรุนแรงกว่าฝิ่น 8 - 10 เท่า แพทย์นำมาใช้ลดอาการปวด ทำให้คนไข้รู้สึกง่วงนอน เหม่อลอย ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางลดความรู้สึกเจ็บปวด
ทำให้รู้สึกง่วงหลับไป และลดการทำงานของร่างกาย อาการข้างเคียงอื่นๆ ก็คือ อาจทำให้
คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้า ตาแดงเพราะโลหิตฉีด ม่านตาดำหดตีบ
และหายใจลำบาก โดยมอร์ฟีน
กดศูนย์ประสาท ดังนี้
1. ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง ซีรเบริล คอร์เทค (Cerebral Cortex) ทำให้กดศูนย์
ประสาทสมองส่วนที่รับความรู้สึกมึนชา ความตั้งใจเสื่อมทรามลง การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนี้ทำให้เกิดอาการทางจิตใจเปลี่ยนแปลงไป
2. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมองส่วนเมดัลลารี่ (Medullary Centers) ทำให้กดศูนย์ประสาท
สมองส่วนการหายใจ ทำให้หายใจช้า ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง
3. ออกฤทธิ์ต่อประสาทไขสันหลัง (Spinal Cord) ทำให้เกิดปฏิกิริยามีอาการกระตุก
ต่างๆเกิดขึ้น
 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

 
โทษมอร์ฟีน
กระวนกระวาย สับสน หวาดระแวง ก้าวร้าว ชัก หมดสติลงแดง

ผลต่อร่างกาย
มอร์ฟีนทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ ของร่างกายผู้เสพ ดังต่อไปนี้
1. ระบบทางเดินอาหาร โดยทำให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดินอาหารทำงานสูงขึ้นเพื่อที่จะบังคับให้อุจจาระผ่านออก และถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อ
ทางเดินอาหารยิ่งสูงมากอาจจะทำให้มีการเคลื่อนไหวใน ทางตรงข้ามทำให้มี อาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้
2. ระบบปัสสาวะ โดยทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหดตัวทั้งๆที่กล้ามเนื้อกระเพาะ ปัสสาวะทำงานสูงขึ้นก็ตาม ทำให้ผู้ติดยาเสพติด
ถ่ายปัสสาวะยาก หรือไม่แรงเท่ากับปกติ

3. ระบบการไหลเวียนของโลหิต โดยทำให้เส้นเลือดในช่องท้องหดตัว ทำให้การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติจะเห็นได้ว่าผู้ติดยา เสพติดประเภทนี้ตัวเหลืองอันเนื่องมา จากโลหิตไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ปกติ ส่วนเส้นโลหิตฝอยส่วนปลายทั่วไปขยายตัว
 


ตายในที่สุด
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    2   
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น