นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

  แนวทางเลิกบุหรี่ในปัจจุบัน

กำลังใจอย่างเดียว ในการเลิกด้วยตัวเองโดยอาศัยกำลังใจอย่างเดียว พบว่าปัจจัยที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้แก่ ผู้ที่ไม่ติดเหล้า ผู้ที่ไม่มีปัญหาทางจิตเวช
และเป็นโรคซึมเศร้า และผู้ที่อัตราการเผาผลาญของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 


วิธีการอื่นๆ เช่น การใช้พฤติกรรมบำบัด การทำกิจกรรมกลุ่ม การใช้น้ำยาบ้วนปาก (ซึ่งทำให้รสชาดของบุหรี่เปลี่ยนไป) การสะกดจิต และการฝังเข็ม รายงานผลของการฝังเข็มเพื่อให้เลิกบุหรี่ พบว่าได้ผลร้อยละ 15-22 เป็นรายงานจากประเทศไต้หวัน ตีพิมพ์เมื่อปี 2005 แต่ข้อจำกัดของการศึกษา
ครั้งนี้คือไม่แยกประเภทของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน


การใช้ยาในการรักษาการติดนิโคติน
การใช้ยาสามารถช่วยลดความทรมานจากการติดทางร่างกายได้ ทำให้เราสามารถทุ่มเทกำลังใจในการต่อสู้กับการติดทางจิตใจได้เต็มที่ ในปัจจุบัน
มีการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ดังต่อไปนี้

การให้นิโคตินทดแทน
การให้นิโคตินทดแทนมีอยู่ในรูปของแผ่นแปะนิโคติน nicotine patch และหมากฝรั่งนิโคติน nicotine gum หลักการคือการให้สารนิโคติน ในระดับต่ำๆ เพื่อระงับอาการขาดนิโคติน อาการดังกล่าวได้แก่ อาการหงุดหงิดง่าย กระวนกระวาย เสียสมาธิ และเหนื่อยง่าย หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดขนาดยา
ลงเรื่อยๆ จนหมด ทั้งแผ่นแปะนิโคติน และหมากฝรั่งนิโคตินใช้ได้ผลใกล้เคียงกัน จากการคำนวณทางสถิติพบว่าช่วยให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น
1.4 - 2.6 เท่า


ข้อจำกัดของการใช้นิโคตินทดแทนทั้งสองรูปแบบนี้ คือ เมื่อเริ่มใช้ยาผู้สูบบุหรี่ต้องหยุดสูบบุหรี่ทันที การใช้ยาไปด้วยแล้วค่อยๆสูบน้อยลง จะทำให้เลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ อัตราการกลับมาสูบบุหรี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งสูงถึงร้อยละ 70 - 80 นอกจากนั้นปริมาณนิโคตินโดยรวมที่ร่างกายได้รับเข้า
ไปอาจมากเกินไป การใช้ยาทั้งสองชนิดนี้จึงต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย


ยาเม็ดรับประทาน

ในปัจจุบันมีแนวทางใหม่ในการเลิกบุหรี่ในรูปยาเม็ดรับประทานที่สามารถลด
ความอาการขาดนิโคติน โดยที่ผู้สูบบุหรี่ไม่จำเป็นต้องหยุดสูบบุหรี่ในทันที
ที่ทานยา เนื่องจากยาตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของสารนิโคติน จึงทำให้ไม่ต้องเสี่ยง
กับการได้รับนิโคตินมากเกินไปการใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
เช่นเดียวกัน

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
การใช้ยามีส่วนช่วยในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ การศึกษาผลกระทบต่อจิตใจและภาวะอารมณ์ พบว่าการติดสารติโคตินมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วย โดยพบการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองบางชนิด และเชื่อว่าการรักษาจะช่วยให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ง่ายขึ้น

 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น