นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

สารระเหย
ชื่อทั่วไป : สารระเหย (Inhalant)
สารเคมีที่ออกฤทธิ์ :โทลูอีน , อาซีโทน ฯลฯ

ลักษณะ
เป็นสารเคมีที่จากน้ำมัน และ แกสธรรมชาติ ระเหยได้ง่าย เช่น ทินเอนร์ กาวน้ำ ยาล้างเล็บ น้ำมันก๊าด แลคเกอร์

ลักษณะทางกายภาพ
สารระเหยเกือบทุกชนิดเป็นของเหลว มีกลิ่นเฉพาะตัว หรือกลิ่นหอม ระเหยได้ดี มีความหนืดต่ำค่าแรงตึงผิวต่ำ บางตัวติดไฟได้ เช่น Toluene , Ethyl Acetate , Acetone
และ Methyl Ethyl Ketone เป็นต้น ส่วนมากมักไม่มีสี ใส
ไม่มีตะกอน ค่าความดันไอต่ำ ละลายในน้ำได้ไม่ดี แต่มีคุณสมบัติละลายได้ดีในไขมันประกาศกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2538) กำหนดให้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นสารระเหย

 
สารระเหย


1. สารเคมีมี 14 รายการ คือ
1.1 โทลูอีน (Toluene)
1.2 อาซีโทน (Acetone)
1.3. เมทิลเอทิลคีโทน (Methyl Ethyl Ketone)
1.4. ไอโซโปรปิลอาซีโทน (Isopropylacetone)
1.5. เอทิลอาซีเทต (Ethyl Acetate)
1.6. เซลโลโซล์ฟอาซีเทต (Cellosolve Acetate)
1.7. เมทิลอาซีเทต (Methyl Acetate)
1.8. นอร์มาลบิวทิลอาซีเทต (n-Butyl Acetate)
1.9. เซคันดารีบิวทิลอาซีเทต (sec- Butyl Acetate)
1.10. นอร์มาล-บิวทิลไนไตรท์ (n- Butyl Nitrite)

1.11. ไอโซ-บิวทิลไนไตรท์ (iso- Butyl Nitrite)
1.12. บิวทิลเซลโลโซล์ฟ (Butyl Cellosolve)
1.13. เซลโลโซล์ฟ (Cellosolve)
1.14. เมทิลเซลโลโซล์ฟ (Methyl Cellosolve)

 
2. ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นสารระเหยผสมอยู่ มี 5 รายการ คือ
2.1. ทินเนอร์ (Thinners)
2.2. แลคเกอร์ (Lacquers)
2.3. กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic Organic Adhesives) ที่มียางนิโอปรีน หรือสารกลุ่ม ไวนิลเป็นตัวประสาน
2.4. กาวอินทรีย์ธรรมชาติ ( Natural Organic Adhesives) ที่มียางสนหรือชันสน ยางธรรมชาติหรือสารเซลลูโลสเป็นตัวประสาน
2.5. ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติก (Blowing Balloon)

 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

 การเสพสารระเหย
ใช้สูดดม

การจัดประเภทของสารระเหย
สารระเหยจัดเป็นยาเสพติดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

การออกฤทธิ์ของสารระเหย
มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำลายสมอง ผู้เสพในช่วงแรกจะมีอากรคล้ายคนเมาสุรา พูดจาไม่ชัด สมองโล่ง ควบคุมตนเองไม่ได้เซื่องซึม ง่วงนอน เคลื่อนไหวช้า ไม่รู้สึกตัว เห็นภาพหลอน มือสั่น ตาพร่านัยน์ตากระตุก ก้าวร้าว ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นและกดประสาทส่วนกลาง
อาการที่มักจะเกิดขึ้นทันทีหลังเสพสารระเหย คือ ในระยะแรกจะทำให้มีความรู้สึกเป็นสุข ร่าเริง ศรีษะเบา ตื่นเต้น ต่อมาจะมีอาการเหมือนคนเมาสุรา พูดจาอ้อแอ้ไม่ชัด ไม่รู้เวลาและสถานที่ ควบคุมตนเองไม่ได้ มีอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุภายในปากและจมูก ทำให้น้ำลายไหลออกมา ตามี

ความไวต่อแสงมากขึ้น มีเสียงในหู กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน ในตอนแรกจะมีผลกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้นอนไม่หลับ ต่อมาจะมีฤทธิ์กด ทำให้ง่วงซึม หมดสติ ถ้าเสพในขนาดสูงสารระเหยจะไปกดศูนย์หายใจทำให้ตายได้ สารระเหยบางชนิด เช่น กลุ่ม Ketone ทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ โดยเฉพาะถ้าสูดดมในสภาวะตึงเครียดหรือเหน็ดเหนื่อยจากการออกกำลังกาย การสูดดมเป็นเวลาสั้นก็อาจถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ยังพบอาการจาม ไอ คลื่นไส้ ท้องเดิน สั่น และชักแบบลมบ้าหมู

สารระเหยพวกไฮโดรคาร์บอนออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมองในระยะแรกๆ จะทำให้มีความรู้สึกตื่นเต้น ศรีษะเบา หลังจากนั้นจะทำให้มีอาการมึนเมาเหมือนกับเมาเหล้า พูดจาอ้อแอ้ไม่ชัด ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เพราะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน หลังจากเกิดอาการมึนเมาแล้วถ้ายังคงสูดดมต่อไปอีก 30- 45 นาที่ จะทำให้มีอาการง่วงนอน ซึมลง และหมดสติในทีสุด บางรายอาจเกิดการชักขึ้นได้

คนที่สูดดมสารระเหยพวกไฮโดรคาร์บอนอยู่เป็นประจำ จะไอและแอมบ่อยๆ เพราะสารพวกนี้ทำให้เกิดกระคายเคืองต่อเยื่อบุภายในจมูกและปาก การสูดดมสารระเหยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ เพราะสารนี้ไปทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ หรือการตายเนื่องจากเกิดการขาดอ๊อกซิเจนก็อาจมีได้เช่นกัน

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
     2  3 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น