นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ครองสิบสี่ : กฎระเบียบ ปฏิบัติของคนทั่วไปเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สันติ

ข้อ 1 เมื่อข้าวกล้าเป็นฮวง เป็นหมากแล้ว อย่าฟ้าวกินก่อนให้เอาไปทำบุญให้ทานแก่ผู้มีศีลกินก่อนแล้วจึงกินภายลุน

ข้อ 2 อย่าโลภล่าย ตายอยถอยตาชั่ง อย่าจ่ายเงินแดง แปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคำหยาบช้า กล้าแข็งต่อกัน

ข้อ 3 ให้พร้อมกันเฮ็ดฮั้วต้าย และกำแพงอ้อมวัดวาอาฮาม และบ้านเฮือนแห่งตนแล้ว ปลูกหอบูชาไว้สี่แจบ้านและเฮือน

ข้อ 4 เมื่อจักขึ้นเฮือนนั่น ให้ส่วยล้างตีนเสียก่อนจึงขึ้น

ข้อ 5 เมื่อเถิงวันศีล 7 – 8 – 14 – 15 ค่ำ ให้สมมาก้อนเส้า แม่คีไฟ หัวบันได และประตู ที่อยู่อาศัยซู่ค่ำคืน

ข้อ 6 เมื่อจักนอนให้เอาน้ำส่วยล้างตีนก่อนจึงนอน

ข้อ 7 เถิงวันศีล ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน สมมาผัวแห่งตน และเถิงวันอุโบสถ์ ให้แต่งดอกไม้ ธูปเทียนไปเคนพระสังฆะเจ้า

ข้อ 8 เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็งมานั้น ให้นิมนต์พระสังฆะเจ้า มาสูตรมุงคุลเฮือน และทำบุญใส่บาตรถวายทาน

ข้อ 9 เมื่อพระภิกขุมาบิณฑบาตรนั้น อย่าให้เพิ่นคองถ่า และเวลาใส่บาตรก็อย่าซนบาตร และยามใส่บาตรนั้น อย่าใส่เกิบ กั้งฮ่ม ผ้าปกหัวอุ้มหลาน หรือเครื่องศาสตราอาวุธ

ข้อ 10 เมื่อพระภิกขุเข้าปริวาสกรรม ซำฮะ เบื้องต้นแล้วให้แต่งขันดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องอัฎฐบริขารไปถวายทาน

ข้อ 11 เมื่อเห็นพระภิกขุสังฆะเจ้ากายมาให้นั่งลงยอมือไหว้ก่อน แล้วจึงค่อยเจรจา

ข้อ 12 อย่าเหยียบย่ำเงา เจ้า พระภิกขุ คนมีศีลบริสุทธิ์

ข้อ 13 อย่าเอาอาหารเงื่อนตนกินแล้ว ไปทานให้แก่พระสังฆะเจ้า และอย่าเอาไว้ให้ผัวกิน จะกลายเป็นบาป ได้อันใดในชาติหน้า ก็มีแต่แนว บ่ ดี

ข้อ 14 อย่าเสพเมถุน กามคุณ ในวันศีล วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าดื้อเฮ็ด ได้ลูกได้หลานมา จะบอกยากสอนยาก

( สมมา คือ ขอขมา / เคน คือ ถวาย / คอง คือ คอย / ………………………………………… )เอกสารอ้างอิง
บุญศรี เปรียญ “ ประเพณีอีสาน ฉบับ ส. ธรรมภักดี ”

สวิง บุญเจิม. “ ตำรามรดกอีสาน ” สำนักพิมพ์มรดกอีสาน 229 – 231 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. (045) 311 387 begin_of_the_skype_highlighting FREE (045) 311 387 end_of_the_skype_highlighting กรกฎาคม 2539

สุภักดิ์ อนุกูล “ วันสำคัญของไทย ” บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด 240 / 130 – 132 ซอยโรงพยาบาลศรีวิชัย ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 พิมพ์ครั้งที่ 5 : 2545

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์

  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น