นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ฮีตที่ 10 บุญเดือนสิบ : บุญข้าวสาก
 
งานทำบุญข้าวสากหรือข้าวสารท
เป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ตายเช่นเดียวกับบุญข้าวประดับดิน โดยมีเวลาห่างกัน 15 วัน เป็นระยะเวลา ที่พวกเปรตจะต้องกลับไปเมืองนรก ( ตามนิทานชาดก) โดยผู้ที่จะถวายทาน เขียนชื่อของตนเอง ไว้ในภาชนะที่ใส่ของทานไว้ แล้วเขียนชื่อของตนเองใส่กระดาษอีก นำไปใส่ลงในบาตร เมื่อภิกษุสามเณร รูปใดจับสลาก ของผู้ใดได้ ก็จะเรียกให้เจ้าของสลากนำของไปถวาย พระเณรรูปนั้น ครั้นพระเณรฉันแล้ว ก็ประชุมกันฟังเทศน์ บรรยายนิทานวัตถุ และภาษิตต่างๆ งานทำบุญข้าวสากจะนิยมทำกันใน วันเพ็ญเดือนสิบ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

พิธีการทำบุญข้าวสากหรือข้าวสารท
เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบ ชาวบ้านจะจัดของทานเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
จะทำอาหารคาวหวาน ใส่ถาดพร้อมกล่องข้าว ราว 4 โมงเช้า นำไปรวมกันที่ศาลาโรงธรรม ( ศาลาการเปรียญ) พร้อมเขียนชื่อเจ้าของสำหรับข้าวนั้น ม้วนเป็นหลอดใส่ลงในบาตร ตั้งไว้ พอได้เวลา 5 โมงเช้า พระสงฆ์มารวมกัน หัวหน้าทายก จะนำในการว่าคำถวายสลากภัตรจนจบ แล้วนำบาตรรายชื่อเจ้าของสำหรับข้าวนั้น ไปให้พระจับสลาก เริ่มจากเจ้าอาวาส ไปจนถึงสามเณรรูป สุดท้าย พระรูปใดจับถูกชื่อเจ้าของสำหรับใด ก็ให้ผู้นั้น นำสำหรับของตน ไปถวายแด่พระสงฆ์หรือสามเณร รูปนั้น


ส่วนที่ 2
จะจัดเป็นข้าวที่ผสมอาหารไว้เสร็จ ห่อใบตองเตรียมไว้สำหรับญาติพี่น้อง
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ญาติโยม ชาวบ้าน จะเอาอาหารนี้ลงไปเปิดวางไว้ ตามข้างทางเข้าวัด ตามข้างศาลาการเปรียญ ตามข้างโบสถ์ ตามโคนต้นไม้
ในวัด ( แต่ไม่แจก นอกวัด เหมือนข้าวประดับดิน)ด้วยคิดว่าญาติของตนเอง
ที่ตายไปแล้วจะมารอรับเอาห่อข้าวนี้ตามสถานที่ดังกล่าว ห่อข้าวน้อย
ในบุญข้าวสาก( สารท) นิยมแจกกันตอนเที่ยงเท่านั้น
การฟังเทศน์
บุญข้าวสากนี้ ตามปกติที่ท่านปฏิบัติกันมากลางวันเริ่มจากฉันเช้าเสร็จ จะมีการฟังเทศน์ นิทานในวรรณคดีอีสาน เช่น ท้าวกาฬเกษ ท้าวกาดำ ท้าวนกกระจาบ ท้าวเต่าดำ นางแตงอ่อน ฯลฯ โดยเจ้าอาวาส และโยมบัณฑิต ในหมู่บ้าน จะออกมาทำการแบ่งหนังสือออกเป็นกัณฑ์ ให้ภิกษุสามเณร ในวัดนั้นรูปละกัณฑ์บ้างสองกัณฑ์บ้าง การเทศน์บุญข้าวสากนี้ ไม่มีการตั้งและแห่กัณฑ์เทศน ์( ต้นเงิน) แต่ญาติโยมจะนำเงินมาบูชากัณฑ์เทศน์รวมไว้ในบาตร พอเทศน์จบโยม หัวหน้ากับคณะจะจัดแบ่งถวายตั้งแต่เจ้าอาวาส ถึงสามเณร ( เฉพาะผู้เทศน์) มากน้อยตามลำดับอาวุโส
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น