นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ฮีตที่ 12 บุญเดือนสิบสอง : บุญกฐิน
ผ้าที่ใช้สะดึงเป็นกรอบขึงเย็บจีวร เรียกกันว่า ผ้ากฐิน มีกำหนดเวลาทำถวายเพียงหนึ่งเดือน คือ ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันเพ็ญหรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 บุญกฐินมีกำหนดทำในระหว่างเดือนสิบสอง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐินถือว่าเป็นบุญมหากุศล เป็นมหกรรมบุญ ที่ต้องมีการเตรียมการมาก การใช้จ่ายสูง กฐินนี้เป็นกาลทาน คือ ทานมีเวลาจำกัดไว้เพียง 1 เดือน นับจากแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือนสิบสองท้ายฤดูฝนเท่านั้น ทำในเวลานอกเหนือจากนี้ ไม่เป็นกฐิน

มูลเหตุของกฐิน
พระภิกษุชาวเมืองปาฐา 30 รูป ล้วนถืออรัญญิกธุดงค์ บิณฑบาตธุดงค์และเตจีวริกธุดงค์ เดินทางไปเฝ้า พระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถีในหน้าฝน พอไปถึงเมืองสาเกตุก็ถึงวันเข้าพรรษา จึงพากันอธิษฐาน จำพรรษาที่เมือสาเกตุ ด้วยความค่อนข้างกังวลใจเพราะคิดว่ามาใกล้แล้ว ยังไม่สามารถไปถึงและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ พอออกพรรษาแล้ว แผ่นดินยังไม่แห้งฝนยังตกอยู่ จึงพากันกรำแดดกรำฝนรีบเร่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งๆ ที่จีวรเปียกฝน และเปื้อนโคลน พระพุทธเจ้าทรงเห็นความลำบากของภิกษุเหล่านั้น จึงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้มีการรับ ผ้ากฐินได้ ฝ่ายนางวิสาขามหาอุบาสิกา ครั้นทราบพระพุทธประสงค์แล้ว ก็นำผ้ากฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน นางวิสาขาเป็นคนแรก ที่ถวายผ้ากฐิน การทำบุญกฐินจึงถือเป็นประเพณี ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

พิธีกรรมบุญกฐิน
ผู้ที่มีศรัทธาจะถวายกฐิน ณ วัดใดก็ตาม ให้เขียนสลาก( ใบจอง) ติดไว้ผนังโบสถ์
บอกชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่งและที่อยู่ของตน ให้ชัดเจน เพื่อมิให้ผู้อื่นไปจองทับ
เพราะในปีหนึ่งวัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงกองเดียว เมื่อจองแล้ว ก็จัดหาเครื่องบริขาร และบริวารกฐินไว้ บอกญาติพี่น้องให้มาร่วมกันทำบุญ ถึงวันงานก็นิมนต์พระสงฆ์
มาเจริญพุทธมนต์ ฟังเทศน์ ตกกลางคืนมีมโหรสพเสพงันตลอดทั้งคืน


 


รุ่งเช้าถวายภัตราหารพระสงฆ์แล้วแห่กฐินไปทอดที่วัด แห่เวียนขวา รอบศาลาการเปรียญ 3 รอบ นำไปรอถวายบนศาลาการเปรียญ หัวหน้าทายกนำไหว้พระรับศีล ว่าคำถวายกฐิน แล้วยกกฐิน ไปถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์รับแล้ว จะทำการอุปโลกน์ยกให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เป็นผู้รับ พระภิกษุจะทำการอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีฝ่ายถวาย จากนั้นพระสงฆ์จะนำผ้ากฐินไปในโบสถ์ เพื่อทำการกรานและอนุโมทนากฐิน เป็นเสร็จพิธีฝ่ายรับ


เครื่องอัฏฐบริขาร
ที่จำเป็นต้องทอดเป็นองค์กฐินจะขาดไม่ได้คือ บาตร สังฆาฏิ จีวร สบง สายรัดประคด มีดโกน หรือมีดตัดเล็บ ผ้ากรองน้ำ และเข็ม และกฐินนี้จะต้องมีพระภิกษุ 5 รูปขึ้นไปจึงรับได้ และพระภิกษุทุกรูป ต้องจำพรรษาแรก ( ปุริมพรรษา) ในวัดเดียวกันเท่านั้นจึงจะรับได้
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น