นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นฮีตที่ 7 บุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ
 
บุญซำฮะ
ชาวบ้านมักจะทำในเดือน 7 จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือน 7 บุญซำฮะก็คือ การชำระชะล้าง สิ่งสรกปกรกรุงรัง ให้สะอาดปราศจากมลทินโทษ คือความมัวหมอง เรียกว่าการซำฮะ สิ่งที่ต้องชำระให้สะอาดนั้น มี 2 อย่าง คือ (1) ความสกปรกภายนอก ได้แก่ เสื่อผ้า ร่างกาย อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย (2) ความสกปรกภายใน ได้แก่ จิตใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ( โลภะ โทสะ โมหะ) เป็นต้น


ความเป็นมา ( ได้กล่าวไว้ในพระธรรมบททุกนิกายธัมมปัทฏฐานกลา ภาค 7 หน้า 87 เรื่องอัตตโนปุพกรรม) ว่า เมืองไพสาลีฝนแล้งจัด เกิดทุพภิกขภัย ประชาชนล้มตาย ช้างม้าวัวควายล้มตายกันมาก อหิวาตกโรคระบาด ปิศาจซ้ำเติม ต้องไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรด จึงหายจากโรคระบาด และปิศาจคุกคามนั้น โดยพระพุทธเจ้า ทรงใช้พระพุทธมนต์และทรงให้พระอานนท์เอาน้ำพระพุทธมนต์ประพรมไปตามที่ต่างๆ ภายในกำแพงเมือง ตำนานเล่าว่าปิศาจก็หนี โรคร้ายก็หาย ความสุขสวัสดิ์กลับคืนมา นักปราชญ์อีสานอาศัยมูลเหตุนี้ทำบุญซำฮะ และทำในเดือน 7 ของทุกๆ ปี ฉะนั้น ในวันนี้จะมี พระสวดพระพุทธมนต์ เอาน้ำพระพุทธมนต์ประพรมใส่ในหินทราย และชาวบ้าน ก็จะนำหินทรายเหล่านั้น ไปหว่านไล่เสนียดจัญไร อันเกิดแต่สิ่งไม่ดีทุกอย่างในบริเวณบ้านของตน เอาฝ้ายผูกแขนให้ลูกหลานทุกคนในครอบครัว เอาน้ำมนต์รดหัวเด็ก และวัวควายสัตว์เลี้ยงทุกตัว เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตแก่นแท้ของบุญซำฮะ
คือการที่มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญ พบปะพูดคุยกัน ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกัน
มีอะไรจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจะได้รู้เรื่องการซำฮะด้วยว่า
การซำฮะล้างนั้น จะต้องทำกันทั้งข้างใน และข้างนอก คือ เมื่อเอาน้ำมนต์ไล่ผี
ข้างนอกแล้วก็ฟังเทศน ์เพื่อเป็นการไล่ผีข้างในคือกิเลส ที่เป็นต้นเหตุแห่งความ
เดือดร้อน ทั้งหมดทั้งปวงด้วย
พิธีเลี้ยงปู่ตา
ปู่ตา หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย คน 4 จำพวกนี้เวลามีชีวิตอยู่เป็นที่เคารพ ของลูกหลาน ครั้นตาย ไปแล้ว ลูกหลานอยู่ จึงปลูกหอปลูกโฮงให้ท่านอยู่ สถานที่เลือกเอาดงป่าใกล้บ้าน ที่มีต้นไม้ใหญ่ กว้างใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยเส้น เรียกว่าดงปู่ตา และแต่งตั้งผู้ดูแลรักษา ซึ่งเรียกว่า เฒ่าจ้ำ เมื่อถึงเทศกาลเดือน 7 คนทั้งหลาย จะพากันนำข้าวปลาอาหาร ไปเลี้ยงดูเป็นการใหญ่ การสร้างดงปู่ตาไว้ประจำบ้าน นับเป็นความฉลาดของคนโบราณ เพราะเป็นการสร้าง วนอุทยาน ไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้รู้จักอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นรื่นรมย์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประจำหมู่บ้านตลอดไป

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น