นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋นฮีตที่ 9 บุญเดือนเก้า : บุญข้าวประดับดิน
 
งานทำบุญข้าวประดับดิน
โดยนำข้าวและอาหารคาวหวานพร้อมทั้งหมาก พลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองกล้วย แล้วนำไป ไว้ตามต้นไม้และพื้นหญ้า เพื่ออุทิศให้แก่บรรดาญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยกำหนดทำในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ต่อมาภายหลัง นิยมทำภัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์ สามเณร แล้วอุทิศให้แก่ผู้ตายด้วยการหยาดน้ำ ( กรวดน้ำ) ทั้งนี้เกิดจากความเชื่อ ตามนิทานชาดก และเป็นที่มาของการทำบุญ “ แจกข้าว ” ด้วย มีเรื่องเล่ากันว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสาร กินของสงฆ์ ตายไปเกิดเป็นเปรตในนรก เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ถวายทานแก่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้ว ลืมตรวจน้ำอุทิศให้ ตกกลางคืนเปรตญาติเหล่านั้น มาปรากฎกายและส่งเสียงร้อง แสดงความหิวโหย ให้ได้ยินข้างพระราชนิเวศน์ เสียงโหยหวล เป็นที่น่ากลัวนัก พระเจ้าพิมพิสารได้สดับฟังเสียงนั้นแล้ว ทรงตกพระทัยกลัว ครั้นรุ่งเช้า ได้เสด็จไปทูลถาม พระพุทธเจ้า ที่พระเวฬุวัน พระพุทธเจ้าได้ทูลเหตุผลให้ทรงทราบความเป็นจริง พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทำบุญอีกและอุทิศส่วนกุศลให้เขา เสียงนั้นก็ได้หายไปเพราะเขาได้รับส่วนบุญ


พิธีทำบุญข้าวประดับดิน

เมื่อถึงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ญาติโยมเตรียมจัดอาหารคาวหวานและหมากพลูบุหรี่
คะเนให้ได้ 4 ส่วน ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูกันภายในครอบครัว ส่วนที่สองแจกญาติพี่น้อง
ส่วนที่สามอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับ ส่วนที่สี่นำไปถวาย พระสงฆ์
สำหรับส่วนที่อุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับแล้ว
เขาจะห่อเป็นห่อพอสมควร เอาใบกล้วยมาห่อของหวาน 1 ห่อ ของคาว 1 ห่อ หมากพลูบุหรี่ 1 ห่อ เย็บติดกัน เวลาประมาณตี 5 ของวันรุ่งขึ้น คือวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เอาห่อเหล่านั้น ไปวางตาม ต้นไม้ในบริเวณวัด โดยถือว่าญาติที่ตายไปแล้ว จะมารอรับของอยู่ที่นั้น เสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ไปให้ ครั้นตอนเช้า ก็นำอาหารส่วนหนึ่ง ไปใส่บาตรพระสงฆ์ ถวายอาหารเช้า เพล แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ท่านจะแสดงธรรมให้ฟัง เสร็จแล้ว ก็อุทิศส่วนกุศล ไปให้เป็นอันเสร็จพิธี
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
  BACK  
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น