นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

วัดธรรมกายตักบาตร นำสามเณรภาคฤดูร้อน AEC แสนรูปร่วมทำกิจกรรม

วัดพระธรรมกายจัดพิธีทำบุญด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาและพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน AEC 100,000 รูปทั่วประเทศร่วมเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาให้โลกสงบสุข โดยถือโอกาสตรงกับวันคุ้มครองโลก 22 เม.ย. 2559 ปีภายใต้ชื่อ “วันธรรมะคุ้มครองโลก” อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
 อ่านรายละเอียด
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
    1  2  3  4   5    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น