นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

 
 
งานเหยาไทญ้อคำพี้
การไหว้หมอเหยา
ของชนเผ่าผู้ไทย
การไหว้หมอเหยา
ของชนเผ่าผู้ไทย
การเลี้ยงผีของชาวภูไท
บ้านโคกโก่ง
ฟ้อนหมอเหยาผู้ไทย เรณูนคร นครพนม
หมอเหยา
หมอเหยาประเพณีหมอเหยา
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ฟ้อนหมอเหยา
พันแสงรุ้ง เลี้ยงผีผู้ไท พันแสงรุ้ง 1
พันแสงรุ้ง เลี้ยงผีผู้ไท พันแสงรุ้ง 2
ลงผีหมอ
บ้านดอนข้าวหลาม1
ลงผีหมอ
บ้านดอนข้าวหลาม2
ลงผีหมอ
บ้านดอนข้าวหลาม3 

ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
    1    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น